ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Nařízení veterinární správy k výskytu herpesvirozy Koi ve Středočeském kraji tit

publikováno: 14.08.2020

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj nařídila s účinností od 7. 8. 2020 mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy ryb herpesvirózy Koi ve Středočeském kraji.

Ohniskem nákazy je vymezeno hospodářství produkčního podniku akvakultury v k. ú. 797430 - Hradišťko II (okres Kolín).

Ohnisko nákazy sice není na vodních plochách v rámci Středočeského územního svazu, nicméně opatření veterinářů – vymezení uzavřeného pásma, se dotýká některých našich MO.

Uzavřené pásmo je tvořeno ochranným pásmem a pásmem dozoru.

Ochranné pásmo tvoří ve vzdálenosti 2 m od břehu:  vodní plocha (rybník) v obci Dománovice, vodní plocha (rybník) v obci Radovesnice II, Radovesnický potok po celé jeho délce od rybníka v obci Dománovice až po jeho ústí do řeky Mlýnská Cidlina, včetně Proudnického rybníka a všechny jeho přítoky, včetně Ohařského potoka, do vzdálenosti 1 km, Mlýnská Cidlina od soutoku s Radovesnickým potokem po její ústí do řeky Cidliny, dále řeka Cidlina od soutoků s Mlýnskou Cidlinou až po ústí do Žehuňského rybníka včetně všech přítoků do vzdálenosti 1 km, Žehuňský včetně Žehuňského náhonu a včetně všech přítoků do vzdálenosti 1 km.

Pásmo dozoru tvoří ve vzdálenosti 2 m od břehu: tok řeky Cidliny od jejího výtoku z Žehuňského rybníka (včetně odtoku „Steklá strouha“) až po most přes řeku Cidlinu v Sánech a všech přítoků do vzdálenosti 0,5 km a vodních ploch (včetně sádek) napojených na řeku Cidlinu, Sánský kanál od jeho odtoku z Cidliny až po jeho výtok z obce Opolánky.

V celém uzavřeném pásmu byla nařízena opatření, která se dotknou i sportovních rybářů, a to následovně:

Zakazují se veškeré přesuny všech druhů ryb z a do uzavřeného pásma, s výjimkou přemístění ryb ulovených a na místě usmrcených sportovními rybáři, určených k osobní spotřebě v domácnosti sportovních rybářů. Ryby, které dosáhly tržní velikosti a nevykazují žádné klinické příznaky nákazy, mohou být pod dohledem KVS SVS pro Středočeský kraj použity k lidské spotřebě nebo k dalšímu zpracování, a to prodejem konečnému spotřebiteli na samostatném prodejním místě nebo dodáním do oprávněného zpracovatelského zařízení, za podmínek zabraňujících šíření nákazy.

Celé nařízení Státní veterinární zprávy přinášíme v příloze tohoto článku.

(šam)

 

Soubory ke stažení tit

Nařízení státní veterinární správy

PDF

Fotogalerie tit

foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

soutez

DRAVCOVÁ SEZÓNA

POČET NÁVŠTĚV

3 632 560

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

Pískovna

© 2020 ČRS SÚS