ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Předsedovo ohlédnutí za uplynulými třemi měsíci tit

publikováno: 30.06.2020

Uběhlo čtvrt roku a je čas se ohlédnout, co se v našem územním svazu za tu dobu událo. Nebylo toho málo, naopak.

Vodní plochy

Nejvýraznější změnou je to, že jsme zcela přebudovali podmínky lovu ryb na našich vodních plochách. Doba ukazuje, že to byl dobrý krok. Situace se na těchto vodách zklidnila, sjednotili jsme pravidla pro všechny vodní plochy, jsou jasně daná a většina rybářů, kteří si chtějí užít celoroční lov naše kroky pochopila.

Tyto vodní plochy se snažíme pravidelně zarybňovat, aby byly atraktivní po celou dobu. Vždyť jen na start jsme do nich nasadili celkem 23 297 kg ryb.

Pískovna Písková Lhota

Nově jsme zahájili provoz na pískovně u Pískové Lhoty. Cena, za jakou jsme ji pořídili, byla naší největší investicí do nákupu vodní plochy. Do pískovny nadále investujeme a chceme z ní udělat nadstandardní místo k lovu. K tomu směřují i násady, které jsme do pískovny dali, včetně trofejních kaprů, okounů, candátů, štik a nyní i metrových jeseterů.

S pískovnou máme spoustu plánů, už teď je vybavena toaletami, odpadkovými koši, občerstvením, na což nám přichází velmi pozitivní ohlasy, v nejbližší době vybudujeme chatu pro správce.

Od příštího roku pak na pískovně od května do září zavedeme 24hodinový lov a vyšší ochranu dravých ryb, kdy lov na rybku a její časti bude povolen pouze na jednoháček a nejmenší velikost nástrahy v podobě ryby nebo její části, bude stanovena na 15 cm.

Pstruhová sezona

I přestože nejsme vyloženě pstruhový kraj, i zde jsme se připravili a do 25 sdružených pstruhových revírů bylo nasazeno celkem 7 200 kg dvouletých pstruhů, což představuje cca 49 000 kusů ryb.

Pohár předsedy SÚS, Konference SÚS

Bohužel jsme letošní ročník závodů dospělých i dětí „O pohár předsedy SÚS“ museli vlivem koronavirové pandemie zrušit. Přestože se postupně opatření rozvolňovala, nechtěli jsme nikoho, hlavně pak děti, vystavovat jakémukoli nebezpečí. Pevně věřím, že se sejdeme příští rok.

Nový termín má i Konference SÚS, která se bude konat ve středu, 14. 10. 2020 v Kongresovém centru Floret v Průhonicích. Bohužel, víkendový termín v druhém pololetí tohoto roku nebyl volný, pro delegáty to tak bude složitější, ale věřím, že vše zvládneme.

Rybářská stráž

Nově bylo ustanoveno 18 nových členů rybářské stráže s rozšířenou působností v SÚS, celkem jich tak máme 38. Jsem za to rád, ostatně kontroly, které jsme provedli, a o nichž jsme informovali, ukazují, že je to správný krok. Minimálně v tom, že potíráme tak různé místní vazby.

Přichází čas dovolených a zvýšeného taku na naše revíry. Zde bych chtěl lovící upozornit, že RS v těchto měsících svoji činnost z aktivizuje.

Revír Borovice

MO Mukařov vložila do sdruženého rybolovu nový mimopstruhový revír č. 411 204 rybník Borovice o rozloze 5,1 ha, v k. u. obce Mukařov u Mnichova Hradiště (GPS: 50.563194,14.932779). Je nádherný, v krásném prostředí, určitě stojí za návštěvu. Upozorňuji, abyste si důkladně nastudovali popis tohoto revíru.

Násady do budoucnosti

V násadách nemyslíme jen na současnost, ale významně se zabýváme i budoucností, proto nasazujeme rybí „mimina“ do chovných rybníků MO a SÚS (rybník Nový).

V uplynulých týdnech bylo vysazeno 100 350 ks rychlených štik, 50 000 ks plůdků marény, 3 000 ks rychlených mníků, 225 000 ks váčkových plůdků kapra, 40 000 ks váčkových plůdků lipana podhorního, 80 000 ks váčkových plůdků lína, 180 000 kusů váčkových plůdků amura a 3 500 ks odkrmených candátů.

MO Lahovice

SÚS se rozrostl o novou MO Lahovice, která se tak stala naší 107 organizací. Vítáme ji mezi námi, pro zájemce o vstup do této MO je kontaktní osobou Lukáš Chamlar (tel. 723 198 861), rybarilahovice@seznam.cz.

Středočeský kraj – podpora reofilek

Potěšilo mě, že jsme se Středočeským krajem rozjeli II. etapu našeho společného projektu na podporu reofilních druhů ryb ve středočeských tocích. Rada Středočeského kraje vyčlenila 150 000 korun a stejnou částkou přispějeme i my.

S naplňováním tohoto projektu jsme začali hned, kdy jsme nasadili celkem 12 500 kusů odkrmených úhořů o průměrné délce 20 cm. Do posázavských místních organizací byl úhoř financován z dotace Středočeského kraje, do dalších MO pak z SÚS.

Tím naše plány v tomto směru pro letošek nekončí, ještě bychom chtěli vysadit parmu říční a jelce jesena.

Stanovy ČRS

Určitě jste si povšimli, že naše snaha ohledně změn Stanov ČRS byla enormní, protože vnímáme nutnost Stanovy přepracovat tak, aby co nejreálněji odpovídaly potřebám našeho spolku a zároveň byly i v souladu s právem. Proto jsme předložili nejen ucelený materiál Stanov, který skončil v koši, ale zároveň jsme provedli důsledné připomínkování předloženého návrhu Stanov právní komisí ČRS. S těmi jsme vás také seznámili.

Na našich připomínkách budeme trvat, protože je považujeme za relevantní a logické. Navíc na třech základních bodech – hostování v MO, sjednocení brigád a přenos kárného řízení na ÚS, panovala v Radě shoda. To, že po návratu domů na to někteří členové Rady pozapomněli, je věc jiná... Proto je nanejvýš logickým krokem rozhodnutí Rady nepředkládat Stanovy na listopadovém Sněmu ČRS a dál na nich pracovat, dokud nedojde ke všeobecné shodě a já dodávám, dokud dohodnuté a schválené věci nebudou platit…

Osobně mě potěšila aktivita našich MO, které se do připomínkového řízení ke Stanovám zapojily a děkuju jim za to. O dalším postupu a stanovisku Středočechů k navrženým změnám rozhodne naše letošní konference.

Statut SÚS

Nadále pracujeme na Statutu SÚS, v současné době vypořádáváme připomínky, které z MO přišly. Mezi nimi se objevil i návrh, aby částka za vydanou povolenku byla pro MO trvale zvýšena ze současných 30,- Kč na 50,- Kč. Výbor však na svém posledním zasedání s tímto vyslovil nesouhlas a důvod je velmi jednoduchý: SÚS obdrží od Rady ČRS za vydanou povolenku 50,- Kč, a pokud by zvýšil úhradu pro MO na 50,- Kč, SÚS nezůstane na administraci nic. Přitom od loňského roku, jako území svaz, nově hradíme náklady na tisk CS popisů, dále pak náklady na úlovkové lístky a obojí poskytuje sdruženým MO zdarma, nemluvě o přípravě těchto materiálů a další administraci. Navíc současná odměna 30,- Kč pro MO je nejvyšší ze všech územních svazů, žádný jiný ÚS nedává víc. Jsem rád, že výbor tento požadavek odmítl, v tomto směru musíme zachovat nějaký vyvážený stav SÚS – MO, jinak to prostě nejde.

Cena povolenky 2021

Cena územní povolenky zůstala pro příští rok stejná, což výbor jednomyslně schválil a tento návrh bude předložený Konferenci SÚS. Přestože náklady a vstupy neustále rostou, daří se nám držet cenu krajské povolenky. Otázkou je, co následky pandemie udělají s ekonomikou, cenami atd., zda částka za územní povolenku bude udržitelná i v roce 2022. Zatím na to neznám odpověď.

Často slyším diskuze o ceně územní povolenky, a to jak mezi členy u vody, tak i u funkcionářů MO, proto zde krátce vysvětlím, z čeho se kalkuluje.

Největší část tvoří plnění zarybňovací povinnosti, kterou proplácíme MO na základě předložených dodacích a násadových listů, a to v rámci všech sdružených revírů a vodních ploch v SÚS. Další položkou v kalkulaci je režie, kterou hradíme MO na jejich revíry a vodní plochy, která je ve výši 20 % z částky za plnění ZP na každý jednotlivý revír sdružený do společného rybolovu. Dále je to ostraha revírů, kdy SÚS proplácí MO na základě rozlohy sdružených rybářských revírů částku v hodnotě územní povolenky na jednoho člena RS a posledním kamenem do tvorby ceny územní povolenky je příspěvek na pachtovné pro MO, které vložily revíry do společného rybolovu, který je jednotný a počítá se na hektar.  Když všechny tyto položky dáte dohromady a vydělíte je předpokládaným prodejem povolenek, máte cenu územní povolenky.

Odměna pro MO

Uplynulé měsíce byly těžké, pandemie nás zkoušela na všech frontách a za sebe mohu říci, že jsem rád, že většina funkcionářů MO se k problémům postavila čelem a řešila je. Celá situace nás postihla především v době násad, ale i v době prodeje členských známek a povolenek. Mnozí riskovali své zdraví, aby členskou základnu udrželi a za to všem patří velký dík.

Proto mě potěšilo, že výbor schválil navržené zvýšení odměny o 20 korun za prodanou povolenku pro místní organizace, které tak v letošním roce mohou počítat s celkovou částkou 50,- Kč za prodanou povolenku. Věřím, že jim toto naše „poděkování“, alespoň trošku pomůže.

Bez tohoto přístupu bychom mohli jen stěží naplnit v oblasti příjmu rozpočty MO, ÚS, dokonce i Rady ČRS. Celá tato nepříjemná událost opět jen dokázala, na jakých základech stojí celý svaz, a to je každodenní práce MO a jejich dobrovolných funkcionářů…

Dotace

Nedá mi to, abych se nezmínil o dotaci na mimoprodukční funkce rybářských revírů. Osobně si myslím, že získání této dotace není nic složitého a cena 800 korun na ha, kterou žadatelé mohli získat, není nezanedbatelná. Přiznám se, že mě nemile překvapilo, že o tuto dotaci požádalo pouhých 33 MO, z toho 9 samostatných a SÚS. Zvláště je pro mě překvapující, že toho nevyžily MO, které pracují na velkých rozlohách svých revírů a nechaly si skrz prsty protéct významnou finanční podporu… To mě vážně zaskočilo.

Na závěr chci poděkovat všem, kteří bojovali s podmínkami pandemie, že jsme ji, díky jejich nasazení, zvládli bez výrazných otřesů, že členové našeho spolku byli k sobě v té době ohleduplní a každý, jak nejlépe uměl, se vyrovnával s různými nařízeními a nedošlo k excesům, které by kohokoli ohrozily na životě. Mám z toho radost. To říkám upřímně.

Přeji vám všem krásné léto a spousty úlovků. Ať se vám u našich vod líbí a rybařina vás baví.

Dušan Hýbner

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

21 187 832

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2023 ČRS SÚS