ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Předseda k uplynulým třem měsícům… tit

publikováno: 04.07.2024

V čase prázdnin a dovolených bych asi svoje hodnocení měl dát, jak se říká, jen v pozitivním duchu, tedy samé dobré zprávy. Omlouvám se, že tomu až tak nebude.

Začnu tím, o co se nyní a v následujících měsících hraje a bude hrát v rámci celého svazu. Již něco jsme nastínili ve zprávě z posledního zasedání výboru našeho územního svazu, ale není nad to si to zopakovat.

Jistě jste zaznamenali snahu předsedy ČRS p. Macha na změnu Jednacího řádu ČRS ve smyslu, že k přijetí usnesení o Statutu celosvazového rybolovu či jeho změn a doplňků, rovněž pak k přijetí usnesení ve věcech upravených Statutem celosvazového rybolovu, je třeba dvoutřetinové většiny všech členů Rady.

Doposud to bylo tak, že se změnami musí souhlasit všechny územní svazy, a že každý ÚS má právo veta. Asi nikomu nemusím moc vysvětlovat, proč je tato dosavadní praxe v ohrožení a k čemu má sloužit nový návrh. V podstatě se „zavře pusa“ všem nepohodlným a bude rozhodovat partička vyvolených, kteří se vždy mezi sebou dohodnou tak, aby to bylo výhodné hlavně pro ně. Rozhodnou bez ohledu na jiné a s těmi se už v podstatě ani nemusí bavit. Doposud tu byla určitá brzda proto absolutismu, který se tu pomalu buduje, která případným přijetím návrhu předsedy ČRS přestane existovat. Prostě, když to nejde silou, půjde to ještě větší silou…

Náš výbor územního svazu pochopitelně tyto snahy odmítl a požaduje zachování současného stavu.

Dalším návrhem, který by tvrdě zasáhnul do suverenity uživatelů hospodářských revírů a vedl k hlubší centralizaci, je snaha na zavedení jednotné MP a P povolenky. V současné době jsou proti tomuto návrhu tři územní svazy – my, Praha a Severočeši. Zvláštní pak je, že při hlasování proti dalšímu pokračování prací na tomto návrhu jsme byli jen my… Je to takový zvláštní rys v Radě, že něco jiného se říká a pak se jinak hlasuje, ostatně tipuju, že proti jednotné povolence za pár týdnů budeme už jen my…

A máme tu další návrh na stole, tentokrát ze Severní Moravy, který požaduje, aby pro výpočet CS redistribuce byl zavedený nový parametr a tím jsou hektarové výměry revírů. Původní návrh byl, aby onen parametr činil 40 %, pak 30 %. Já jsem za svoji osobu řekl, že pro mě je přijatelných 10 %, k čemuž se připojili i zástupci Prahy. Proti tomuto návrhu se však postavil výbor našeho územního svazu, který se zavedením tohoto parametru vůbec nesouhlasí. V těch navrhovaných modelech jsme to byli právě my a Praha, kteří bychom nejvíc tratili, a to přibližně přes 3 miliony korun, které by se přenesly jinam. To už jsme tu jednou měli.

Prostředky musí jít do revírů, kde členové loví a dosahují úlovky, což jsou nyní nastavené parametry pro redistribuci. Byl bych pro zvednout razantně částku na docházky, kde rybáři loví, tam jsou zvýšené náklady na režii revíru, zarybnění, úklid, údržbu atd., ale bezhlavě platit částky na základě rozlohy revírů, mi přijde jako nesmysl. Znám řadu revírů, které mají obrovskou rozlohu, minimální dostupnost, minimum lovných míst, minimální návštěvnost i zarybnění, takže náklady na takovéto revíry jsou samozřejmě nižší. V případě přijetí tohoto návrhu by se z toho stala jen honba za hektary, za kvantitou a ne kvalitou.

Říkám se vší vážností, že když si to někdo špatně zkalkuluje a jde z hlediska financí a ekonomiky revíru do nesmyslných částek za nájmy, tak my mu tuhle „činnost“ nehodláme finančně sanovat.

Takže si to shrňme – snaha změnit vnitřní předpisy a zbavit se tak v rozhodování nepohodlných; zcentralizovat povolenky; doplňovat parametry do redistribuce, které mohou být na počátku třeba 10 %, za rok si to schválí 30 % a nikdo s tím nic nenadělá; do toho se vrátit ke sjednocení brigád. Už vám začíná svítat, jakým směrem se svaz hodlá vydat…?

A vše zastřešit centrálně RISem, kde v současné době jeho financování a nakládání s finančními prostředky na RIS spatřujeme jako problematické a v rozporu s podepsanou smlouvou o spolufinancování RIS. Do toho dodatky, které se mění jak apoštolové na orloji…

Je až s podivem, jak vše v klidu prochází, a jak si málokdo uvědomuje, že dnes jsme na pranýři my, Středočeši, protože se nám některé věci nelíbí a nesouhlasíme s nimi, ale zítra v obdobné pozici zase může být někdo jiný, jen už bude pozdě s tím cokoli udělat.

Chápu, že členskou základnu tohle příliš nezajímá, každý chce jen lovit, ale pokud ještě stále máme celosvazový rybolov, tak minimálně funkcionáře na všech úrovních by to zajímat mělo… Jednoho dne se totiž probudíme a zjistíme, že o nás, našich revírech, financích atd. rozhoduje úzká hrstka vyvolených, která si z našeho ještě uždibuje, sleduje pouze své zájmy a o nás členy, MO a uživatele revírů jim prakticky nejde. Komunikuji za oponou se spoustou funkcionářů napříč svazem a jsem mnohokrát překvapen, jak málo informací mají, přitom jde v řadě případů o vrcholné funkcionáře ÚS. Jak a na základě čeho pak rozhodují? Z jakého důvodu informace nemají? Nechtějí je, nebo je nedostávají? To jsou otázky, které si často pokládám a odpověď na ně bohužel neznám.

A ještě jedno téma vytáhnu, ono totiž docela souvisí s předchozími řádky. Písková Lhota. Jistě jste zaregistrovali, že od ledna příštího roku se stane revírem. Pískovna totiž byla od počátku trnem v oku řadě lidí. Najednou jsme dokázali, že se dá vybudovat voda, která je víc než důstojnou konkurencí soukromým revírům. Investovali jsme do ní nemalé prostředky, a především obrovský kus práce. Díky tomu, že to byla vodní plocha v režimu rybníkářství, jsme nastavili režimy, aby si tam každý rybář přišel na své, od 24hodinovky až po vyčlenění pískovny jen pro vláčkaře a muškaře. Prostě snaha vyjít všem vstříc a vytvořit prostředí, za které se nemusíme stydět. Jasně, kdo má rád divokou přírodu, řeku, vysokou trávu a samotu, tak na pískovnu nepřijel, ti ostatní ano.

Byla hojně navštěvovaná, dokonce se v posledním roce začal stírat početní rozdíl mezi rybáři našeho územního svazu a ostatních územních svazů. Za 25 korun na den jsme tam nabízeli luxus. A to se nelíbilo. Nakonec se dílo podařilo a vodní plocha v režimu rybníkářství je zlikvidována.

Je zvláštní, že důvod, pro který se stalo, není splněn ani u desítek dalších pískoven v ČR, které jsou tímto způsobem desítky let provozovány. A co desítky rybníků, které provozují soukromé subjekty bez registrace, či řádně vyhlášené rybářské revíry, kde se nedodržuje zákon o rybářství a jeho prováděcí vyhláška? Z mé strany je to jen postesknutí nad legislativním prostředím, ve kterém žijeme, kdy podmínky by měli mít všichni stejné a měly by platit pro všechny bez rozdílu, což se neděje.

My jsme věděli, že pokud pískovnu otevřeme jako revír, že zničíme vše, co jsme tam vybudovali, na čem nám záleželo a nemusím tu sáhodlouze psát proč. Každý z nás ví, jak se někteří na revírech chovají, jaké jsou pravomoci rybářské stráže, že likvidování přírody tábořením a parkováním může jen přihlížet, na což pak doplácíme všichni v podobě zákazů a obecních vyhlášek.

Proto jsme rozhodli, že pískovnu do celosvazového rybolovu nevložíme. Budeme si ji chránit dál. Pískovna bude mít své vlastní povolenky. Pro řádné členy našeho územního svazu bude celoroční za zvýhodněnou cenu 400 korun, pro ostatní rybáře za cenu plnou 6 000 korun. Omezíme na pískovně úlovky. Jiná cesta pro nás není. Vždycky jsme říkali, že svůj majetek a investice si ochráníme a u pískovny to platí také.

A teď k příjemnějším zprávám. Koupili jsme novou vodní plochu, rybník Světlá, včetně pobřežních pozemků, který se nachází u Světlé nad Sázavou, v kraji Vysočina, 6 km od hranice Středočeského kraje. Rybník jsme zarybnili, provozujeme ho v režimu rybníkářství a mám velkou radost, že od tamních rybářů na něj slyším jen samou chválu a nejsou to jen členové našeho ÚS. Sice jsme zase na Radě slyšeli, jak porušujeme džentlmenské dohody, ale to už je takový kolorit tamního pokrytectví, neboť o ten samý rybník se před námi od října ucházel pražský ÚS, který nás o záměru koupě neinformoval a který od koupě sám ustoupil. My jsme ho koupili až v březnu. Džentlmenská dohoda z Rady pak spočívala zejména v tom, že si nebudeme přeplácet nájmy na stávajících vodních plochách a nebudeme se ucházet o stávající rybářské revíry, které jsou v užívání někoho z ČRS. Ale to, že nesmíme zakoupit rybník, který je volně k prodeji 6 měsíců a žádný jiný ÚS ho nechtěl zakoupit? O tom dohoda nebyla. Bylo by snad lepší, kdyby tam vznikl další soukromák?

Světlá podpoří už v příštím roce významně CS rybolov v prodeji CS povolenek v tomto regionu, o to víc nechápu tu zlobu. Ano, my z toho budeme profitovat v redistribuci, ale jen pokud se o Světlou budeme starat, jak máme, bude zarybněná a vytvoříme tam prostředí, které se lovícím bude líbit a budou mít důvod, proč Světlou navštěvovat. Pokud tento stav nastane, pak je to přece v pořádku, každý ví, že bez práce nejsou koláče a za nic peníze z nebe do ÚS padat nebudou.

Během jara jsme pokračovali v zarybňování, kdy jsme dojížděli vícezarybnění kapry, dále jsme během posledních tří měsíců vysadili nebo do MO dodali, kromě kaprů i ryby v různých věkových kategorií, např. bílou rybu, pstruhy obecné a duhové, štiky i rychlené štiky, jeseny, líny, lipany, mníky, odkrmené úhoře, rozkrmené candáty, váčkové plůdky kapra, lína, podoustve, ostroretky, okouny a amury.

Naplno se rozběhla sportovní rybářská sezona a Středočeši dali o sobě hodně vědět, z čehož mám radost. Nadšený jsem z výkonů našich handicapovaných rybářů na MS v Bulharsku, odkud přivezli bronzové medaile. Výborně je na tom ertéčkář Tomáš Spáčil, kterého vrcholy sezony teprve čekají, ale dobře rozjel Světový pohár a doma získal titul mistra republiky v sedmiboji. Radost nám dělají muškaři, kdy se mistrem republiky na jezeře stal Vojta Marek, bronz na domácím šampionátu muškařů na řece získal Samuel Piekar a tým Středočechů. Mistryní republiky v plavané se stala plaňanská Hanka Pukrábková, mezi handicapovanými rybáři se pak domácím šampionem stal Radim Kozlovský a juniorka Eliška Hanyková skončila na domácím šampionátu juniorů v kategorii U20 druhá. Všem sportovcům gratuluji a děkuji za super reprezentaci našeho územního svazu.

Během jara se také rozběhla naše „vodnická“ náborová akce. Děkuji všem místním organizacím, které se zapojily a dokázaly k vodě přilákat téměř 1 600 dětí.

Opět jsme se věnovali údržbě našich vodních ploch od pravidelného sečení až po opravy cest a vytvoření nové parkovací plochy na Strženém, kde bylo provedeno i odfrézování pařezů. Na Stržném byla odvedena spousta práce, skvěle se o tuto vodní plochu starají tamní naši členové rybářské stráže a Stržený je tak další velkou chloubou našeho územního svazu.

Jsem rád, že i nadále k našemu ÚS patří charitativní činnost, kdy jsme 30 000 korun věnovali na protézu po amputaci části nohy 16letému Šimonovi, který je studentem Střední rybářské školy ve Vodňanech.

Pokračujeme ve spolupráci s Jedličkovým ústavem a Pískovou Lhotu tentokrát navštívily děti z Mateřské školy speciální a pro nás všechny „dospěláky“ to bylo krásné dopoledne.

Máme za sebou také oba závody O pohár předsedy SÚS a byly jedním slovem skvělé. Za mě byly nejlepší v celé historii, a to neříkám jen proto, že jsme zaznamenali historicky nejvyšší dětskou účast. Děkuji všem spolupracovníkům, kteří celý víkend obstarali organizačně, ale děkuji i vedoucím kroužků, kteří děti přivezli a všem závodníkům a závodnicím za účast. Už se těšíme na příští rok.

Na závěr vám všem chci poděkovat za práci pro náš územní svaz a všem našim členkám, členům, rybaříkům přeji krásnou dovolenou a super prázdniny.

Dušan Hýbner

 

 

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

PLhota
KB

POČET NÁVŠTĚV

26 625 677

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS