ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Z jednání výboru SÚS… tit

publikováno: 10.06.2024

Na svém květnovém zasedání se výbor SÚS kromě jiného zabýval jednotnou povolenkou, cenami a typy středočeských územních povolenek.

Hned v úvodu jednání byly rozlepeny obálky od dvou zájemců s nabídkou na odkoupení nákladního vozidla IVECO, kdy vyvolávací cena byla 350 000 korun. Nejvyšší došlá nabídka byla na 466 100 korun a výbor schválil prodej tomuto zájemci a uložil sekretariátu prodej zrealizovat.

Členové výboru se na žádost Republikové rady opětovně zabývali návrhem jednotné MP a P povolenky. Z diskuze vyplynulo, že tento krok povede k přílišné centralizaci a ztrátě samostatnosti, pan Štěpnička upozornil na velmi negativní reakce posázavských MO a předseda MO Kladno p. Novák vyslovil velmi jednoznačný nesouhlas MO. Při následném hlasování byl návrh na jednotnou povolenku odmítnut.

Výbor se zároveň věnoval návrhům územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko na úpravu Statutu CS rybolovu, kde navrhují navýšení ceny u kategorií ryb a změny výpočtu redistribuce CS rybolovu, kde je návrh na zavedení platby za rozlohu revírů. Přítomní po diskuzi souhlasili se zvýšením ceny u jednotlivých kategorií ryb souhlasí a odmítli vyplácení finančních prostředků na základě rozlohy revírů. Výbor konstatoval, že současná redistribuce je nastavena správně, když zohledňuje úlovky a docházky a není důvod někomu sanovat to, že má drahé pronájmy svých revírů.

Výbor následně zavázal zástupce SÚS v Republikové radě hlasovat proti zavedení jednotné MP a P povolenky a proti zavedení platby za rozlohu revírů v rámci redistribuce CS rybolovu. S návrhem na zvýšení cen v jednotlivých kategoriích ryb VÚS souhlasí.

Na programu byla rovněž situace ohledně vodní plochy Písková Lhota, která byla vyhlášena revírem. Výbor rozhodl, že revír nebude vložen do celosvazového rybolovu a bude sloužit výhradně středočeským rybářům. O celé situaci kolem pískovny budeme lovící informovat až budou doladěny a schváleny veškeré náležitosti.

SÚS obdržel výjimky na lov pod ledem pro vodní plochy Božkov a Světlá s platností do 30. 3. 2026.

Výbor schválil finanční příspěvky pro středočeské sportovce (každý obdrží 5 000 Kč), kteří budou reprezentovat Česko na nadcházejícím MS handicapovaných rybářů v Bulharsku a na ME v plavané v Nizozemsku.                     

Bylo rozhodnuto o cenách středočeských územních povolenek na rok 2025 a rovněž o zrušení některých typů povolenek.

Výbor schválil ceny územních povolenek pro rok 2025 následovně: cena roční MP a P – 1 800 Kč.

MP a P povolenky: mládež 16-18 let a ZTP – 1 300 Kč, místní jen na revír MO – 1 300 Kč, děti roční do 15 let – 600 Kč, 3denní – 600 Kč, 10denní – 800 Kč. 

Samostatná MP povolenka na Pískovou Lhotu: zvýhodněná pro členy SÚS roční 400 Kč, pro hosty z jiných ÚS roční 4 000 Kč, pro hosty z jiných ÚS 3denní – 1 000 Kč.

Byly zrušeny povolenky se slevou pro 70+, roční MP a P povolenky pro členy samostatně hospodařících MO na jednotlivé sdružené revíry, nečlenské MP povolenky (14denní) a nečlenské P povolenky (7denní, 14denní a roční).

Výbor vzal na vědomí, že byla vyplacena poslední částka půjčky MO Smečno poté, co byl předložen výpis z katastru nemovitostí se zástavním právem ve prospěch SÚS.

Členové výboru byli informováni, že bylo v řádném termínu podáno daňové přiznání, SÚS tak nemusel

využít služeb daňového poradce.

Ekonomická komise a následně i Územní dozorčí komise projednaly závěrečnou zprávu o hospodaření za rok 2023. Předseda ÚDK Ing. Neuman konstatoval, že se závěrečnou zprávou se seznámili všichni členové ÚDK, byly odstraněny drobné administrativní nedostatky a doporučil výboru zprávu schválit, což bylo provedeno.

Technik SÚS Ing. Jedlička byl výborem pověřen podat žádost o dotaci z fondu hejtmanky na čerpadla.

Ing. Neuman seznámil přítomné s provedenou kontrolou ÚDK v sekretariátu SÚS a konstatoval, že proběhla v pořádku.

Předseda SÚS seznámil přítomné se stavem návštěvnosti VP Světlá v měsíci květnu – 304 návštěv. Zároveň se vrátil k závodům „O pohár předsedy SÚS“, které se konaly na pískovně a vyslovil spokojenost s průběhem závodů, s tím, jak byly zorganizovány a zajištěny a všem, kdo se na nich podílel poděkoval.

Výbor schválil účast dvou reprezentantů na MS v položené, kterým ÚS přispěje částkou 30 000 Kč.            

Pan Porhasnl informoval výbor o chystané akci pro děti z Jedličkova ústavu na Pískové Lhotě, která proběhne 19. 6. Mělo by přijet cca 30 dětí, SÚS uhradí náklady na dopravu dětí autobusem.  

Mgr. Vondrušková seznámila přítomné s financováním RIS. Dále informovala o zasedání právní komise Republikové rady.

Příkazce SÚS p. Novák informoval členy výboru, že dosud v letošním roce řešil 46 případů kárných řízení.

(šam)

Fotogalerie tit

foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

25 923 188

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS