ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Bobr evropský a vydra říční na revírech Středočeského územního svazu tit

publikováno: 01.05.2020

Při jarním vysazovaní ryb na Berounsku jsem si všiml, pro mě nezvyklé situace, kdy v místě vysazení bylo cca 20 až 30 padlých stromů, převážně vrb a topolů. Pod stromy byly hobliny, jako kdyby zde někdo kácel stromy sekerou.

Tuto spoušť však způsobila zdejší velká populace bobra evropského.

Tato situace mě přiměla k myšlence, že by zde již mohl být prostor na podání podnětu na Agenturu ochrany přírody a krajiny na redukci počtu bobrů evropských žijících v této lokalitě CHKO Křivoklátsko.

Když poslouchám místní rybáře a chataře kolem řeky, soužití s bobrem není zrovna jednoduché. Bobr zde dělá škody na majetku, protože vzrostlé stromy padají na kotvící lodě rybářů, a hlavně ohrožuje zdraví všech lidí kolem vody, kdy nechá nakousané stromy a s mírným poryvem větru se stromy začnou lámat jako sirky.

Podobnou zkušenost mají s bobrem i jiné organizace napříč uzemním svazem. Na Rakovnicku bobr ucpává pravidelně koryta potoků a dělá vrásky na čelech nejen rybářů. Bobr na dotčených územích způsobuje škody na majetku a hrozí pro veřejnost i újma na zdraví.

Když se podíváme do historie, bobr evropský patřil odedávna mezi lovnou zvěř, zejména z důvodu kvalitního masa a velmi kvalitní kožešiny. V Českých zemích byli bobři vyhubeni během 19. století. Bobr evropský je živočich, která dnes již patří mezi zvláště chráněné živočichy, stejně jako vydra říční.

Když si projdu revíry Středočeského územního svazu a vidím, kolik je u vody pobytových znaků od vydry říční a bobra evropského, domnívám se, že situace bude za pár let již neúnosná. Vydra říční se dnes vyskytuje pravidelně na všech rybochovných zařízeních místních organizací ve Středočeském kraji. Výskyty bobra evropského máme zdokumentované v hojné míře na Rakovnicku i Berounsku.

Položme si otázku, zda již není potřeba tyto zvláště chráněné živočichy začít kontrolovaně redukovat pomocí řízeného odstřelu či chytaní do sklopců. Nikdo nemá zájem populaci vyhubit, každý živočich má své místo, ať je to bobr evropský nebo vydra říční. Jediný zájem je, aby se vydra říční a bobr evropský vyskytovali v únosné míře a dělali co nejmenší škody snesitelné pro uživatele rybářských revírů.

Obdobné situace byla i s kormoránem velkým, kde i tento druh se dlouhá léta chránil a teď se horko těžko redukuje a za jeho odstřel se vyplácí zástřelné.

Doufám, že nedojde k situaci, abych se vypravil na rybářskou výpravu a po rozdělání prutů na mě bobr skácí strom, nebo při náhozu rybičky na štiku bude na mou návnadu již čekat vydra, protože ve vodě nemá jinou potravu. Snad to jsou jen moje sci-fi scénáře…

Lukáš Chamlar, SÚS

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

23 053 350

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS