ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

První organizovaná kontrola RS s celokrajskou působností, zadrženo 17 povolenek tit

publikováno: 26.04.2020

V pátek v 17.00 byla zahájena první organizovaná kontrola RS s celokrajskou působností, která skončila v sobotu v 17.00. Bylo zkontrolováno cca 200 lovících. Bylo zadrženo 17 povolenek a jeden neoprávněně lovící.

Během čtyřiadvaceti hodin celkem 10 členů RS s celokrajskou působností a řada dalších členů RS místních organizací, kde akce byla spuštěna, zkontrolovalo cca 993 ha vodních toků rybářských revírů v SÚS a cca 110 ha stojatých rybářských revírů a vodních ploch.

Kontrola probíhala jak klasickou pochůzkou ze břehu, tak pomocí člunů vybavených pro činnost RS MO Mělník a MO Mladá Boleslav. Ke kontrolám byla využito i veškeré moderní vybavení – 2 termovize a jedno noční vidění.

Bylo zkontrolováno cca 200 lovících. Bylo zadrženo 17 povolenek a jeden neoprávněně lovící. Povolenky byly zadrženy za lov dravých ryb v době jejich hájení přívlačí, nepřítomnost u prutů a lov mimo povolenou dobu lovu.

24. 2020 17.00 – 24. 00 hod

Večerní kontrola revírů MO Čelákovice – pochůzkou

4 členové RS, Labe 19 č. 411 051, 30 lovících

Zjištěny pouze drobné nedostatky v sumáři úlovků a docházek, vyřešeno poučením a okamžitou nápravou.

Večerní kontrola vodní plochy SÚS Božkov – pochůzkou

2 členové RS, 16 lovících

Všichni lovící platné místenky i oprávnění k odlovu, jeden nedostatek v zápisu sumáři úlovků a docházek vyřešen domluvou a okamžitou nápravou.

Večerní kontrola revírů MO Mladá Boleslav – ze člunu

2 členové RS, Jizera 3 č. 411 026, 31 lovících

V pěti případech nedostatky v sumáři úlovků a docházek, vyřešeny domluvou a okamžitou nápravou.

Večerní kontrola revírů MO Kostelec nad Labem – ze člunu

4 členové RS, Labe 17 č. 411 049, 23 lovících

Tři nedostatky v sumáři úlovků a docházek vyřešeny domluvou a okamžitou nápravou.

Večerní kontrola revírů MO Neratovice – pochůzkou a ze člunu

4 členové RS, Labe 16 M č. 411 144, 14 lovících

Dva drobné přestupky v zápisu v sumáři úlovků a docházek, řešeny domluvou a odstraněním nedostatků na místě.

Labe 16 č. 411 048, 26 lovících

Jeden přestupek vyřešen domluvou.

 

25.04.  00. 30 – 17.00 hod

Noční kontrola revírů MO Mělník – ze člunu

8 členů RS, 0.30 – 03.00 hod.,15 lovných míst s rybáři

Výsledky mile překvapující – vše v pořádku, udice, vytaženy, nepořádek žádný. Jeden drobný přestupek vyřešen domluvou, dva rybáři stihli pruty vytáhnout, než přirazila loď z druhé strany ostrova, tedy v době kontroly jsme je již lovit neviděli. Kontrola proběhla na revírech Labe 14 č. 411 046, Labe 14A č. 411 167, Vltava 1 č. 411 093 a Vltava 1A č. 411 168.

Noční kontrola revírů MO Neratovice – pochůzkou

5 členů RS, 0.30 – 03 hod., Labe16 č. 411 048 a Labe M č. 411 144

Pochvala rybářům, neboť nebyl zjištěn žádný přestupek vůči k rybářskému řádu.

Noční kontrola revírů MO Brandýs nad Labem – ze člunu

4 členové RS, 0.30 – 01.00 hod., Labe 18 č. 411 050

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Noční kontrola revírů MO Kolín – pochůzkou, ze člunu

9 členů RS, 01.00 – 03.45 hod., Labe 24 A č. 411 056

Zadrženo 15 povolenek k lovu za lov mimo stanovenou dobu lovu a ve dvou případech za nepřítomnost u nahozených prutů (lovící spali v domě, chatě).

Ranní kontrola revírů MO Nymburk – pochůzkou

1 člen RS, Labe 21 č. 411 053, 10 lovících a Jezero Sadská č. 411 133, 15 lovících

V několika případech opět proškolení a okamžitá náprava nedostatků v zápisech sumáře docházek a úlovků.

Ranní kontrola revíru MO Nová Ves – ze člunu

4 členové RS, 08.30 – 11. 00 hod., Labe 23A č. 411 055, 27 lovících

Jedna zadržená povolenka za nepřítomnost u prutů, lovící si nechal nahozené pruty a dojel si pro jídlo do nedaleké vesnice. Dále zadržena jedena osoba neoprávněně lovící ryby, které byl zdržen nastražený prut. V několika případech opět proškolení a okamžitá náprava nedostatků v zápisech sumáře docházek a úlovků.

Vodní plocha SÚS Písková Lhota – pochůzkou

12.00 – 12.30 hod., v současné době zde platí zákaz rybolovu – bez závad.

 Na upozornění lovícího, který viděl rybáře, jenž neoprávněně vláčí a loví tak dravé ryby v době hájení proběhl odpolední výjezd RS s celokrajskou působností na soutok Labe a Jizery v Toušeni č. 411 024 a 411 050. Dotyčnému zadržena povolenka za lov přívlačí a ponechání si dravých ryb v době hájení. Obrovské poděkování všímavému a nelhostejnému členovi ČRS, který RS přivolal.

Shrnutí:

1. Potěšil nás pořádek na drtivé většině lovných míst i ve všech kontrolovaných úsecích Labe, zde vidíme velký posun vpřed a všem lovícím za to děkujeme.

2. Velkou změnu oproti předešlým rokům při kontrolách prokazují revíry MO Brandýs nad Labem, kde se situace a dodržování daných pravidel vylepšuje rok, co rok.

3. Velký problém nám při kontrole z člunu způsobovaly vlasce od nahozených prutů, a proto si v zájmu všech lovících i nás, kontrolujících, dovolujeme upozornit na § 28 zákona o vnitrozemské plavbě, kde je účastníkem plavebního provozu i osoba vykonávající na vodní cestě činnost, která může ovlivnit bezpečnost a plynulost plavebního provozu. Touto osobou je samozřejmě rybář vykonávající lov ryb. Jako účastník je pak lovící povinen zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě, znečištění vodní cesty nebo jiné poškození životního prostředí.

Tomu ale neodpovídá stav, který jsme viděli, kdy šňůry nebo vlasce rybářů zasahují, díky takřka kolmému postavení stojanů a tripodů, do více než 1/3 plavební dráhy, tvoří tak překážku na vodní cestě a ohrožují jak projíždějící lodě, tak jejich posádku. A často rybáři tímto způsobem přijdou o vlastní majetek. 

V tomto případě je podle nás proto daleko vhodnější mít bezpečně nastražené pruty směrem k vodní hladině nebo používat zadní vypínací zátěž tzv. Back lead.

4. Jsme si vědomi, že na Samberku, kde jsme kontrolovali poprvé, nám několik lovících stihlo v době zákazu lovu nahozené pruty vytáhnout, nebo skrýt. Je to obrovská, členitá vodní plocha a její komplexní rychlá kontrola velice těžká. Jsme poučeni a příště se připravíme lépe. Na tento revír se v budoucnu zaměříme, zejména na lov z oplocených pozemků, kdy nejde už ani o lov, ale nastražené pasti.

5. Nově zakoupená výbava pro RS se osvědčuje a ulehčuje její činnost, zejména pak kvalitní termovize, dalekohledy, baterky a čelovky.

6. Všem lovícím jsme při všech kontrolách měřili stejným metrem, ostatně, jinak to ani nejde a ve stejném duchu budeme pokračovat i nadále.

7. Velkým přínosem je rozšíření RS s celokrajskou působností, které proběhlo v letošním roce o členy, kteří tuto činnost mají zájem vykonávat. Byla to správná volba na správné lidi. Po ustanovení všech nových členů RS s celokrajskou působností, což zkomplikovala současná situace v naší zemi, zveřejníme jejich seznam včetně kontaktu na každého z nich dle okresů.

8. RS s celokrajskou působností bude i nadále koordinovaně působit v rámci celého SÚS s jasným záměrem pomoci tam, kde MO tlačí bota a kde sami usoudíme, že jsou problémy.

9. Děkuji všem slušným a poctivým lovícím, kteří ctí pravidla a činnost RS podporují, s velkou radostí konstatují, že jich je drtivá většina a se zbytkem si poradíme. Děkuji všem členům RS za jejich každodenní práci při ostraze našeho společného majetku.

10. Lovící upozorňuji, že organizované kontroly budou pokračovat, na našich revírech bude pořádek a pravidla se budou dodržovat bez výjimek, zákon o rybářství je jen jeden, stejně jako jeho prováděcí vyhláška.

11. Žádáme všechny lovící, i přestože to RS nemá ve své pravomoci řešit, aby v současné době nerozdělávali otevřený oheň ve volné přírodě.

12. Děkuji všem členům RS s celokrajskou působností, kteří se na této velké a rozsáhlé akci podíleli.

13. Děkuji všem našim členům za podněty pro činnost naší RS a za náměty, kde kontroly provádět.

Radek Záhrádka, Milan Štěpnička, Jan Porhansl, Oto Hlaváček, Petr Duník, Martin Petržel, Radek Miškovský, Jiří Zikmunda, Alois Hádek a další členové RS z MO našeho ÚS.

Za RS s celokrajskou působností Dušan Hýbner

 

 

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

25 230 570

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS