ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Z jednání výboru SÚS… tit

publikováno: 31.01.2024

Výbor SÚS se na svém lednovém zasedání zabýval především přípravou konference SÚS, ale i Dodatkem č. 2 k RIS, sjednocením brigád a řadou dalších bodů.

Výbor se seznámil s předloženými materiály na konferenci, včetně programu, seznamu hostů atd. Sekretariát odeslal návrh Statutu na MO, aby ho mohly připomínkovat, a který bude následně schvalován na konferenci. Ta se v Kongresovém centru Floret bude konat 26. 3. 2024 od 10.30 hod.

Předseda na základě verbálních útoků na posledním zasedání Rady ČRS, textům na facebooku Rady a webu Rady ohledně neschválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolufinancování projektu RIS výborem SÚS na prosincovém zasedání, opětovně členům výboru předložil Dodatek č. 2 a navíc kompletní složku k celému projektu RIS, kterou obdržel každý člen VÚS. Učinil to i přesto, že musel podepsat dokument o mlčenlivosti.

Předseda požádal přítomné, aby se znovu podívali na Dodatek č. 2, prostudovali si další materiály s tím, že pokud všichni chápou, o co se jedná, navrhuje revokaci prosincového usnesení, kterým VÚS tento dodatek neschválil a uložil statutárním zástupcům Dodatek č. 2 v této podobě nepodepisovat.

Při následném hlasování výbor návrh předsedy na revokaci usnesení jednohlasně odmítl a tím opětovně potvrdil, že Dodatek č. 2 neschvaluje a uložil statuárním zástupcům Dodatek v této podobě nepodepisovat.

Výbor se také zabýval výběrovým řízením (VŘ) pro dodání úhořího monté. Byla ustanovena komise pro VŘ ve složení – předseda Ing. Martin Podlesný, členové Ing. Ondřej Jedlička a pí. Alena Valtrová, náhradníky jsou pp. Lukáš Chamlar, Jiří Novák a Jakub Kemr. 

Předseda požádal pí. Valtrovou o prověření pravidel, zda je možnost čerpat dotaci na odkrmeného úhoře v příštím roce, podmínky a finanční limity ve vztahu k zadávání zakázek, dle zákona.

Výbor se seznámil s materiálem Rady ČRS na zrušení pracovního ročního příspěvku (brigád) a jeho promítnutí do pravidelného peněžního příspěvku (členské známky).

Předložený materiál byl ve výboru projednán a poté p. Štěpnička podal návrh na zachování stávajícího systému. Ing. Grunt podal protinávrh na stanovení nejnižší sazby ve výši 1 000 Kč/rok. Členové výboru svým hlasováním protinávrh Ing. Grunta odmítli, následně pak schválili návrh p. Štěpničky.

VÚS tak požaduje zachování stávajícího stavu a ukládá zástupcům SÚS toto stanovisko prezentovat na zasedání Rady v únoru 2024.

Výbor si vyslechl aktuální informace ohledně nákupu vozidla IVECO pro rozvoz ryb (to současné již dosluhuje) a vozidla TOYOTA s tím, IVECO bude zakoupeno z vlastních prostředků SÚS, TOYOTA s přepravní bednou a rozvodem kyslíku, a monoblok s přepravními bednami a hydraulicky hák na IVECO se ÚS pokusí zakoupit z dotace OPR.

Pan Černý seznámil přítomné s návrhem na vybudování parkovacího místa na Strženém s tím, že zajistí stržení boulí v příjezdové cestě, aby nedošlo k poškození osobních vozidel.

Pan Novák seznámil s termínem ukončení nájemní smlouvy na rybník Pod Panskou 411 195 k 1. 1. 2025 a konstatoval, že MO s odkazem na problematické hospodaření na tomto rybníku nemá o rybník zájem a požádal o souhlas s úpravou BPVRP, aby mohla být většina násad odlovena na udici a převezena do okolních revírů MO Kladno, protože vypuštění a slovení rybníka klasicky je díky ochraně raka velmi problematické. Výbor postup MO Kladno schválil.

Předseda seznámil členy s náklady na vodní plochu Písková Lhota s tím, že náklady na servis toalet v činily v loňském roce 97 600 Kč, svoz odpadu 18 615 Kč, opravy cest v areálu 50 400 Kč a zemní práce spojené s úpravou pláže v částce 60 000 Kč, pořízení převlékáren vyšlo na 59 904 Kč.

Výbor pro letošní rok rozhodl o opravě výtluků po zimě, výměnu některých klád ohraničující cestu, vybudování volejbalového hřiště (mimo pozemek s rekultivací), ohrádky kolem mobilních WC a kontejnerů a vybudování tří plovoucích mol v blízkosti pláže.

Výbor také schválil mimořádný příspěvek pro všechny MO včetně samostatných, na obsluhu RIS ve výši 30 Kč za každého evidovaného člena (již jsme informovali).

Schválena byla i redistribuce, která bude i tento rok ve výši 3,8 mil. korun (již jsme informovali).

VÚS schválil s účinností 1. 2. 2024 poskytnutí stravného funkcionářům a zaměstnancům v maximální výši dle vyhlášky č. 398/2023 Sb. Dále schvaluje paušální částku náhrady stravného u zaměstnanců. Dále schvaluje v rámci SÚS paušální částku za ujetý km ve výši 8 Kč (funkcionáři, členové komisí a odborů, zaměstnanci v případě schválených jízd soukromým vozidlem).

Členové výboru se rovněž zabývali žádostí MO Smečno o zápůjčku ve výši 1 200 000 Kč z důvodu potřeby uhradit dluhy a závazky předchozího vedení MO. Předseda podal návrh, aby rozhodnutí o poskytnutí půjčky bylo zařazeno na program jednání územní konference, což výbor schválil.

Vedoucí odboru mládeže p. Eichler seznámil přítomné s vyhodnocením tradičních anket a následným rozhodnutím odboru mládeže SÚS:

Skokanem roku 2023 se stal rybářský kroužek MO Příbram, nejlepšími kroužky a vedoucími roku 2023 pak MO Týnec nad Sázavou s vedoucím Miroslavem Čechem a MO Rakovník s vedoucím Jaroslavem Vorlem.

(šam)

Fotogalerie tit

foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

23 054 196

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS