ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Z jednání výboru SÚS… tit

publikováno: 23.10.2023

Výrazná část jednání výboru byla věnována Rybářskému informačnímu systému, zkušenostem z testování a se zadáváním dat do systému.

Výbor nepřijal žádné stanovisko, pouze očekává, že MO budou řádně proškoleny a celý systému bude fungovat tak, aby v prosinci mohly být prostřednictvím RIS bez problému vydávány povolenky.

Členové výboru byli rovněž seznámeni s popisem nového revíru V Nohavici, který do společného rybolovu vkládá k 1. 1. 2024 MO Hořovice. Popis bude řešen v rámci dodatku v prosinci a ten bude zveřejněn na webu územního svazu.

Znovu byla projednána spolupráce se Středočeským krajem ohledně příspěvků ze strany KÚ. Členové výboru se shodli na tom, že náborovou akci „Vodníků“ bude ze svých zdrojů zajišťovat územní svaz a předseda bude jednat s KÚ o tom, aby finance, které by KÚ do tohoto náborového projektu vložil, byly převedeny do tříletého společného projektu na vysazování odkrmených úhořů do VP a toků, které nesplňují podmínku průchodnosti na vysazení monté z evropských fondů.

Jednatelka a technik mají za úkol připravit projekt na odkrmeného úhoře ve výši 300 000 korun s plněním od roku 2025. P. Porhansl byl pak výborem pověřen, aby ve spolupráci s KÚ připravil vybudování lovných míst pro handicapované rybáře na Pískové Lhotě.

Výbor schválil zakoupení 4 ks čerpadel s příslušenstvím, která budou využívána na revírech MO při kyslíkových deficitech. Technik vybral typ čerpadel a výbor schválil, aby byla zahájena administrace v portálu hejtmanky Středočeského kraje ohledně případné dotace.

Vedoucí odboru mládeže p. Eichler má do příštího zasedání výboru dát stanovisko k návrhu, zda by nebylo jednodušší zaslat 1x ročně veškeré příspěvky na činnost kroužku z rozpočtu OM a vyúčtovat je v rámci závěrečného protokolu z HV. Zároveň by měla být OM vytvořena jasná pravidla žádosti o podporu, a co musí žadatel splnit, včetně kroků, které nastanou, když bude podpora vydána a následně podmínky splněny nebudou.

Členové výboru byli informováni p. Eichlerem o přípravě a záměrech akce Setkání mládeže, jehož pořadatelem je v příštím roce SÚS.

Výbor vzal na vědomí, že zájemcům z řad rybářských kroužků započala distribuce tzv. startovacích balíčků.

VÚS jmenoval inventarizační komisi, jejíž předsedkyní je pí. Hofmanová a členy jsou pí. Čiháková a p. Chamlar.

Vedoucí LRU SÚS p. Zahrádka předložil novelizaci metodiky na proplácení nákladů. Předseda požádal přítomné o připomínky do konce října a o následnou finalizaci Mgr. Vondruškovou. Na příštím zasedání výboru se pak bude jednat o schválení této metodiky.

Předseda p. Hýbner navrhnul výboru pozvat na prosincové zasedání Tomáše Spáčila s otcem a předat mu za vzornou reprezentaci a prezentaci našeho ÚS odměnu ve výši 50 000 korun. Výbor jednomyslně schválil.

Zároveň byli vedoucí odborů LRU a OM požádáni, zda by na leden nenaplánovali setkání úspěšných sportovců OM a LRU, kde by jim bylo vyjádřeno poděkování.

Výbor vyslovil nespokojenost s některými závody, které byly pořádány na vodních plochách SÚS, především pak s jejich propagací a prezentací ze strany organizátorů. Členové výboru promyslí, jak do budoucna k podobným akcím přistupovat a za jakých podmínek vodní plochy pronajímat.

Ekonomka pí. Čiháková předala přítomným návrh rozpočtu na rok 2024 a pro srovnání i rozpočet letošní a požádala přítomné o písemné připomínky do příštího zasedání. Schvalování rozpočtu je plánováno na prosincové zasedání.

(šam)

 

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

21 115 758

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2023 ČRS SÚS