ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Z jednání výboru SÚS… tit

publikováno: 25.09.2023

Na svém pravidelném zasedání se výbor SÚS zabýval kromě jiného přípravou materiálů na hospodářské vyrovnání, rozvozy podzimních násad, přípravou rozpočtu, či jmenováním nových vedoucích sekcí položená a RT.

Předseda SÚS Dušan Hýbner požádal, aby vedoucí HO, EK, DK na svých zasedáních po projednání v komisích a odboru do listopadového zasedání připravili návrhy k aktualizaci dokumentů na konferenci SÚS, včetně novelizace Statutu.

Výbor jmenoval k 1. 10. 2023 do funkce předsedy položené SÚS Radka Zahrádku a zároveň jej jmenoval jako zástupce SÚS do odboru položené při Radě ČRS.

Členové výboru vzali na vědomí odstoupení p. Kliky z funkce předsedy rybolovné techniky SÚS a k 1. 1. 2024 jmenovali do této funkce Radka Spáčila a zároveň ho jmenovali jako zástupce SÚS do odboru RT při Radě ČRS.

Na programu jednání byla i novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., která po zapracování všech změn bude vydána na webu SÚS. Zároveň rybáři budou článkem na webu seznámeni s nejzásadnějšími změnami, které tato vyhláška přináší v oblasti rybolovu.

Výbor uložil předsedovi a jednatelce, na základě jednání předsedy s hejtmankou Středočeského kraje Ing. Peckovou, aby byly zahájeny kroky ohledně podání žádosti o dotaci z fondu hejtmana na zakoupení 4 ks čerpadel. Ty budou na sekretariátu k dispozici v případě letních kyslíkových deficitů, které jsou již poměrně pravidelné a je nutné být na ně připraveni. Zároveň byl p. Porhansl požádán o přípravu projektu na stavbu dvou mol pro handicapované rybáře na Pískové Lhotě a jednatelka s technikem o přípravu projektu na vysazování odkrmeného úhoře, což by mělo být dotačně podporováno Středočeským krajem.

Ekonomka paní Čiháková požádala přítomné, aby do 9. 10. 2023 připravili návrhy rozpočtů svých odborů a komisí s tím, že na říjnovém zasedání výboru proběhne první kolo jednání o rozpočtu tak, aby se v listopadu mohl rozpočet SÚS na příští rok schvalovat.

Technik Ing. Jedlička členy výboru seznámil s podzimními rozvozy násad, které již započaly, rozváží se ostroretky, podoustve, a dále by to měli být především kapři a líni.

Ten rovněž informoval i o uskutečněném semináři hospodářů, jehož hlavním tématem byl pstruh obecný, ale hovořilo se také a novele vyhlášky a RISu.

Ing. Jedlička hovořil rovněž o zasedání hospodářského odboru SÚS, ten měl na programu chystané kontroly přejímek násad a výrazná diskuze proběhla k připravovanému sloučení brigád a členských známek, se kterým byl vysloven nesouhlas.

Nechyběla ani zpráva Ing. Neumana ohledně Rybářského informačního systému (RIS).

(šam)

Fotogalerie tit

foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

21 186 427

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2023 ČRS SÚS