ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Předseda SÚS k uplynulým třem měsícům... tit

publikováno: 01.04.2020

Můj už téměř pravidelný čtvrtletní sumář toho, co se událo nelze začít ničím jiným než současnou situací související s pandemií koronavriu.

Zasáhla do našich životů velmi tvrdě a nebudu tu nijak odborně rozebírat vše, co se na nás každodenně z médií valí, ale zastavím se u rybářství. Předně za sebe musím poděkovat všem, kteří i přes všechny restrikce a možnost nákazy pokračují v zarybňování našich vod, provádí výlovy a nadále zajišťují běžnou činnost našeho územního svazu. V tomto směru máme své povinnosti a pokud nám to situace alespoň trochu umožňuje, plníme je.

Za druhé chci říci, že se vyskytují komplikace s prodejem povolenek, neboť řada výdejců, v souvislosti s nařízením vlády, prodej zastavila. Pokud se situace nezlepší, do budoucna v tom vidím velký problém. Spousta z vás se na mě obrací s dotazem, kde si mohou povolenky koupit? Nikde, pokud nemáte splněné členské povinnosti u své domovské MO (členství, brigády). Pokud máte, můžete si koupit roční hostovskou povolenku i u jiné MO, ale pouze územní. CS povolenku vám může vydat pouze vaše mateřská MO. Oceňuji ty výdejce, kteří nesložili ruce do klína a hledají alespoň nějaký způsob, jak bez vzájemného kontaktu povolenky distribuovat lovícím.

A za třetí, lov v dnešní době není zakázaný, važme si této výsady. To ale neznamená, že si na březích našich vod budete dělat pikniky, sdružovat se, nenosit roušky apod. Nařízení vlády platí pro všechny. I pro nás, rybáře. Proto na vás apeluji a žádám vás, abyste se chovali rozumně a ohleduplně, chránili zdraví své a všech lidí okolo vás. Zase platí, že tohle si můžeme pokazit jen my sami.

A teď k tomu, co jsme od začátku letošního roku zvládli.

Nejdůležitější, co se v posledních třech měsících v našem územním svazu událo je, že jsme zcela přebudovali podmínky odlovu na našich vodních plochách. Nově jsme zavedli „Oprávnění k odlovu“ na těchto plochách, které každý lovící musí mít u sebe a sjednotili jsme prodej místenek. Vše se přehledně dozvíte na našem webu v sekci Rybníkářství. S novými podmínkami startujeme 16. 4., na pískovně Písková Lhota pak 17. 5., do té doby je tu lov ryb zakázaný.

Proč jsme k tomuto přistoupili, jsem již vysvětloval, ale zopakuji to zásadní – nelíbilo se nám chování řady rybářů, jejich nerespektování daných pravidel a jejich chování k rybám samotným. Někteří si z toho dělali Klondike. Proto jsme podmínky zpřísnili, sjednotili, máme přehled o lidech, kteří na těchto plochách hodlají provádět odlov a pravidla se budou dodržovat. Lidí, pověřených ke kontrole, máme dost.

A znovu, naprosto upřímně, říkám, jsou to naše vodní plochy, nejsou to revíry, proto tam jsou naše podmínky a naše pravidla. Jde o 8 vodních ploch, které takto provozujeme v souladu s požadavky členské základny o nadstandardním rybolovu. Záleží jen na vás, zda této nabídky využijete a přijmete tak pravidla, které jsme zde určili. Komu se to nelíbí, nemusí tyto vody navštěvovat, není to povinnost. Pro ostatní chceme, aby byla radost si na těchto vodách zalovit a rádi tam uvítáme každého slušného rybáře.

Máme zcela nový web, který jsme dokázali postavit v rekordním čase. Je plně funkční, zabezpečený, stálé ho vylepšujeme a za sebe říkám, že jsem spokojený.

Protože nám počasí v zimních měsících přálo, mohli jsme se pustit do údržby našich revírů či vodních ploch. Kompletně jsme tak vyčistili od náletů a posekali rákos na Rachyni, která tak vypadá velmi pěkně.

Jsem velmi rád, že poměrně v krátké době jsme ve spolupráci se Středočeským krajem a místními organizacemi dokázali zrealizovat nákup bund pro rybářskou stráž. Děkuju všem, kteří se s námi do tohoto projektu pustili, a že členové RS tak mají, co se týče bund, jednotnou ústroj. Společnost Banner vyrobila a dodala 533 ks bund v hodnotě 639 008,- Kč, Středočeský kraj přispěl částkou 180 000,- Kč, SÚS pak přispěl zúčastněným místním organizacím sdruženým ve společném rybolovu na základě rozlohy revírů a aktivity RS částkou 600,- Kč na každou bundu. Zbylou sumu si hradily MO samy. Zapojilo se 52 místních organizací.

Výrazně jsme zapracovali na naší nové pískovně u Pískové Lhoty, ze které postupně a dovolí-li nám to ekonomka našeho územního svazu, chceme vybudovat krásné rybářské centrum s patřičným zázemím, včetně zázemí např. pro rybářské tábory. Chtěli bychom, aby se zde scházeli všichni vyznavači různých lovebních technik a každý si tu našel to svoje.

Teď jsme všechny síly napnuli k tomu, aby do zahájení (17. 5.) byly především břehy v pořádku, stejně tak přístupové cesty, odstavné plochy a zázemí pro správce, bez kterého se provoz neobejde. Pachtem s obcí Písková Lhota jsme získali další okolní pozemky, a to rozšiřuje naše možnosti.

Zakoupili jsme od MO Jesenice revír Rakovnický potok 3 – Štikový. Jedná se o 2,4 ha vodní plochy, zakoupeny byly rovněž pobřežní pozemky včetně hráze rybníku. Vše v celkové hodnotě 2 682 570,- Kč. Ve "Fondu na nákup vodních ploch" nebyl dostatek finančních prostředků, použili jsme z něj 1 800 000,- Kč a zbývající částka ve výši 882 570,- Kč byla pokryta z rezervního fondu SÚS. 

Pomohli jsme tak Jesenici, aby nepřišla o revír (i nám všem, neboť jsme nový revír získali do sdruženého rybolovu) a stále dokola se potvrzuje význam našeho „Fondu“ a nutnost do něj přispívat. Děkuju všem, kteří tak činí.

V úterý (31. 3.) jsme opět rozjeli akci vysazování úhořího monté, které je spolufinancováno EU (Evropský námořní a rybářský fond Operační program Rybářství) v našem případě v hodnotě 1 955 000,- Kč. Do 45 revírů v rámci SÚS bylo celkem nasazeno 732 009 ks úhořího monté.

Nyní už jen ve zkratce:

- od příštího roku jsou v našem ÚS zrušeny krátkodobé povolenky – jednodenní, týdenní a 14denní, a nově se zavádí 3denní v hodnotě 450,- Kč a 10denní za 650,- Kč

- máme novou předsedkyni dozorčí komise SÚS Mgr. Magdalenu Vondruškovou (MO Unhošť)

- byl provedený zápis nové MO Lahovice do spolkového rejstříku a výbor SÚS schválil vydání členských známek a povolenek pro tuto MO

- uspořádali jsme školení uchazečů o členství v rybářské stráži, které bylo zakončeno zkouškou, v níž z celkového počtu 52 uchazečů uspělo 33

- příprava Konference SÚS probíhá a je směřována k původnímu květnovému termínu, pokud to situace nedovolí, upořádáme ji v září

- sekretariát zadministroval všechny potřebné podklady pro ustanovení nových členů RS s celokrajskou působností (18), kteří byli vybráni na základě výběrového řízení, v současné době je ORP ustanovují. Až budou všichni navržení ustanoveni, zveřejníme seznam těchto členů včetně rozdělení do okresů s telefonním kontaktem, abyste se na ně mohli obracet s podněty.

- na základě kladného hospodářského výsledku za rok 2019 výbor SÚS rozhodl o vícezarybnění revírů sdružených ve společném rybolovu SÚS ve výši 2,5 milionu korun a z velké části již bylo zrealizováno a ryby dodány

- v souvislosti s pandemií koronaviru bylo zrušeno jarní kolo náborové akce „Ve vodě nežiji jen vodníci“.

Začal jsem složitou situací kolem koronaviru a v této souvislosti i budu končit. Chci poděkovat všem členům rybářské stráže, že se v této době starají a chrání náš majetek, chci poděkovat všem rybářům, kteří se chovají zodpovědně a dodržují pravidla. Upozorňuji všechny lovící, že RS bude i nadále svoji činnost vykonávat, není sebemenší důvod si myslet, že si v této době na revírech či vodních plochách může kdokoli dělat, co chce.

Děkuji všem, kdo zajišťujete chod našich MO i ÚS, stejně jako provoz rybochovných zařízení.

Držte se, nepropadejte skepsi, zvládneme to.

Petrův zdar!

Dušan Hýbner

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

24 970 002

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS