ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Předseda SÚS ke stížnostem a podnětům na členy RS u ORP a PČR tit

publikováno: 30.03.2020

Naše zprávy o aktivitě a činnosti rybářské stráže v SÚS v této nelehké době, které jsme zveřejnili na webu SÚS o víkendu, a které sdílela řada rybářských serverů, vyvolala řadu reakcí.

Za ty pozitivní děkujeme, ale chci se zastavit u těch negativních, kdy v různých diskuzích dochází k urážkám členů RS, k vyhrožování a bylo údajně podáno několik stížností na postup členů RS u orgánů státní správy rybářství a na Policii ČR.

V této souvislosti, jako statutární zástupce SÚS, jednoznačně říkám: stojíme za všemi členy RS, kteří o víkendu prováděli kontroly a figurují ve stížnostech a podnětech na svoji činnost. Mají naši plnou podporu a jako územní svaz budeme za nimi stát ve všech sporech, které stěžovatelé vyvolali.

Všem těmto členům RS děkuji, že riskují své zdraví při ostraze našeho společného majetku. Vážím si vaší práce a apeluji na vás: nenechte se zastrašit, konáte v souladu s právem.

Stejně tak vzkazuji lovícím: pokud nebudete dodržovat pravidla, nemáte na revírech a vodních plochách v SÚS místo, a to v žádné době!

Několik základních faktů pro ty, kteří mají chuť si stěžovat či dělat chytráky na sociálních sítích:

V rámci nouzového stavu s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 vláda zakázala volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou mj. výkonu činností sloužících k zajištění bezpečnosti a vnitřního pořádku. Ode dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se dále uložilo orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v omezení práce zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu.

Člen Rybářské stráže je úřední osobou, která podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) plní své povinnosti vůči státu v přenesené působnosti podle tohoto zákona a plní svá oprávnění podle § 16 uvedeného zákona rovněž při odhalování přestupků pro oblast rybářského práva. V této souvislosti je ve stejném postavení, jako jakýkoliv policista či městský strážník a je dokonce stejně chráněn jako tyto osoby podle trestního zákona jako úřední osoba. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se v měsíci březnu uskutečňuje výkon rybářského práva v mimopstruhovém revíru od 5 do 22 hodin, vykonává v této době rybářská stráž ochranu rybářských revírů, kde naplňuje svá oprávnění, přičemž jejím pracovištěm se rozumějí ty rybářské revíry, které mu stanovil příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud jde o počet členů RS, kteří svá oprávnění v konkrétní den a místě mají vykonávat, nemá ČRS, z. s., SÚS možnost tuto skutečnost ovlivnit, avšak vzhledem k útokům, které na členy RS v poslední době vedeny, a to i verbálním způsobem, má ČRS, z. s., SÚS za to, že je vhodné, aby tuto činnost vykonávalo více členů RS, a to i pro případné důkazní řízení o přestupku. Je tedy plně na členech RS, jak vyhodnotí konkrétní situaci z hlediska nasazení sil.

Je tedy patrné, že víkendové kontroly RS proběhly v souladu s nařízeními vlády ČR. Navíc všichni členové RS byli proškoleni o postupu při provádění kontrol v tomto výjimečném stavu.

Neodpustím si poznámku na závěr ke stěžovatelům a těm, kteří si myslí, že pravidla se nemusí dodržovat: tuhle válku s námi nevyhrajete, i kdybyste práskali a donášeli sebevíc, tak nevyhrajete. Na našich revírech a plochách pořádek bude, tím si buďte jisti!

Dušan Hýbner, předseda SÚS

Fotogalerie tit

foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

23 009 201

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS