ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Z jednání výboru SÚS... tit

publikováno: 06.03.2023

Výbor SÚS na svém pravidelném jednání schválil navýšení ceny propláceného kapra. Rovněž byl obeznámen s dokončenými pracemi na vodní ploše Stržený a zabýval se Rybářským informačním systémem.

Na základě dramatického a neočekávaného vývoje cen kapra na trhu odvozeného od zdražení energií, obilí i krmných směsí, rozhodl výbor o navýšení proplácené ceny kapra z plánovaných 68 Kč za 1 kg = 88,40 Kč za kus na reálnější hodnotu ve výši 73 Kč za 1 kg = 95 Kč za kus.

Učinil tak na základě schváleného Statutu společného rybolovu platného od 1. 1. 2023 a bodu III. písmeno B, č.: 8) Dle vývoje tržních cen na trhu je VÚS svým usnesením zmocněn upravit proplácenou cenu kapra v kg, popřípadě jiného druhu ryby v kusech pro účely HV o +- 15 Kč.

Tyto ceny budou proplaceny sdruženým MO při HV 2023.

Pracovníci sekretariátu v průběhu měsíce března provedou aktualizaci kalkulačních listů, které budou následně zaslány elektronicky všem sdruženým MO.

Navýšení proplácené ceny se negativně promítne do rozpočtu SÚS v roce 2023 s tím, že pro rok 2023 bude případný schodek sanován z předešlých kladných hodpodářských výsledkú nebo z rezervního fondu.

Výbor byl rovněž informován o situaci na Sadské, kde dochází k úhynu ryb. V důsledku toho požádá MO Nymburk, která na revíru hospodaří, o snížení zarybňovací povinnosti na následující dva roky.

SÚS obdržel výjimku na lov pod ledem pro vodní plochu Mlynařice 3 – Dvorce, která má platnost do 31. 3. 2025.

Velká část jednání výboru byla věnována Rybářskému informačního systému. Šlo jednak o informace k probíhajícím pracím, o výběrových řízeních v souvislosti s tvorbou RIS a o zahájení testování (na MO šel dopis, aby se zájemci o testování přihlásili).

Výbor zároveň po dlouhém jednání nakonec schválil dodatek o spolufinancování RIS ze strany ÚS, kde dochází k navýšení cen.

Předseda SÚS přítomné seznámil s plněním usnesení konference SÚS, vedoucí odboru mládeže pak s chystaným jarním kolem náborové akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“.

Vítězem výběrového řízení na dodávku úhořího monté se s cenou 9 354,10 Kč stal pan Budka. Rozvoz monté je plánován na termín 15. – 20. 3. 2023.

Výbor se zabýval přípravou závodů O pohár předsedy SÚS, které se konají na Pískové Lhotě 13. – 14. 5. 2023. Došlo k úpravě závodního řádu a propozic závodů.

(šam)

 

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

POČET NÁVŠTĚV

19 704 889

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2023 ČRS SÚS