ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Z členské schůze MO Jince tit

publikováno: 12.03.2020

Dne 22. 2. 2020 se konala v „Hospodě za vodou“ v Čenkově členská schůze MO Jince. Po jejím zahájení jsme uctili minutou ticha zesnulého člena naší organice p. Jana Beluška. 

Členské schůze se zúčastnilo 49 členů 92, jako hosté pak jednatelka SÚS Jaroslava Fryšová, starosta městyse Jince Josef Hála PhDr. a za Služby městyse Jince – vodní a bytové hospodářství Bc. Miroslava Tichá.

Po úvodním zahájení a nezbytných procesních úkonech se slova ujal předseda p. Tibor Bartoš a přednesl zprávu o činnosti MO. Následně byly předneseny zprávy jednatelem, místopředsedou, účetním, referentem pro mládež a referentem pro čistotu vod. Zprávu za nepřítomného hospodáře přednesl jednatel. Zprávu o činnosti dozorčí komise přednesl předseda dozorčí komise.

V diskusi starosta Jinců ocenil práci, kterou provádíme pro ochranu životního prostředí a zadržení vody v krajině, spolupráci naší MO s městysem Jince a poskytl informaci o udělení dotace v roce 2020. Rozebral problémy s povodněmi a vyhodnotil všímavost lidí v dění kolem rybníků. Poděkoval p. Tomanovi za práci s dětmi a mládeží a současně si cení pořádaných rybářských závodů dětí a „Vodníků“, kterých by se rád zúčastňoval.

Jednatelka SÚS uvedla, že množství personálních změn provedených na SÚS občas vedlo k nějakým zmatkům, ale v současnosti jsou poměry stabilizovány. Informovala o napadení webových stránek SÚS a jejich dočasné nefunkčnosti, podala informaci o získávaní dotací (pro RS, Vodníka, OPR Rybářství, nákup úhoře říčního …). Uvedla, že do rybníku Nový bylo vysazeno 22 kg odkrmeného úhoře říčního, a že SÚS získal dotaci na vysazování úhoře říčního ve výši 2 mil. Kč a že za 10 let bylo vysazeno 2,5 mil. odkrmeného úhoře říčního. Připomněla termín konání územní konference dne 23. 5. 2020. Konstatovala, že v oblasti Bližších podmínek pro výkon rybářského práva (dále jen BPVRP) se jednotlivé ÚS na společném znění nedomluvily. BPVRP pro SÚS bude schvalovat nadcházející konference. Vybídla každého rybáře, aby si prostudoval Rybářský řád a soupis revírů, kde bude lovit a tím předešel problémům, které mohou vést až k odebrání povolenky k lovu ryb, z důvodu neznalosti místních úprav pro jejich lov. Uvedla, že i nadále bude SÚS podporovat MO v zabezpečení akce Ve vodě nežijí jen vodníci. V závěru svého příspěvku poděkovala za prováděnou práci naší MO a dlouhodobou dobrou spolupráci se SÚS, včetně plynulé elektronické komunikace. Členům MO popřála mnoho zdaru v osobním životě a na rybách.

V diskuzi např. p. Josef Lanc sdělil, že mírná zima způsobila brzké rozplavání kaprů a tím i možnost výskytu vysoce nakažlivého kapřího Koi herpes viru.  Očekává pokyn výboru k zahájení krmení ryb. Dále informoval o pohybu různých osob („zakuklenců“) u rybníku Amfík a Kantorský (Plovka) a možnost jejich prověření oslovenou hlídkou PČR.

Účastníci členské schůze obdrželi zdarma odznak MO.

Členská schůze proběhla v souladu s platnými Stanovami a Jednacím řádem ČRS, včetně v závěru schváleného usnesení.

 Tibor Bartoš,  předseda MO Jince 

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

soutez

POČET NÁVŠTĚV

8 273 483

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2021 ČRS SÚS