ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Předseda SÚS k novým podmínkám v rybníkářství tit

publikováno: 10.03.2020

V neděli jsme zveřejnili nová pravidla a podmínky v odlovu ryb na našich vodních plochách. Pro bližší objasnění přinášíme vyjádření předsedy SÚS Dušana Hýbnera.

Proč změny?

Těch protože, je několik. Protože už nadále nebylo možné tolerovat porušování podmínek a pravidel odlovu, to, jak někteří prováděli odlov, a jak se chovali k uloveným rybám, bylo dále neakcepovatelné. Protože jsme chtěli odstranit nejednotnost místenek, kde se někde pořizovaly přes SMS, jinde se „dvacka“ házela v rámci jakési vzájemné důvěry do schránky. Protože jsme se rozhodli stanovit jednotná pravidla a podmínky pro všechny naše vodní plochy. Protože zákon je, co se týče rybníkářství, poměrně volně specifikovaný a dá se vysvětlit různě a těmto dohadům tímto zamezujeme. Jednoznačně říkám: naše vody = naše pravidla. A protože se také našel jeden „nejmenovaný“ pán z Prahy, který chytračil, nesnáší Hýbnera a na rybolov má zcela zvrácený pohled – místo, aby byl rád, že někdo vůbec na těchto plochách kontroly provádí a snaží se udržet pořádek, poukazoval na neoprávněnost kontrol, podával oznámení na úřady apod. Chtěl bych mu poděkovat, i on nás přinutil podmínky nastavit, sjednotit a zpřísnit.

Proč „Oprávnění“?

Jako majitelé a provozovatelé těchto vodních ploch jsme si stanovili jasnou podmínku – každý lovící bude mít u sebe „Oprávnění“. Zákon o rybářství, ani jeho prováděcí vyhláška nestanoví, jakým způsobem se uděluje, a jakou má mít formu. „Oprávnění“ je pro nás zásadní. Je to jediná možnost, jak rybářům, kteří na našich vodních plochách budou porušovat pravidla, zamezit další odlov. Prostě mu bude to „Oprávnění“ odebráno a už si na těchto plochách nezachytá, neboť ho náš systém na základě jasných identifikátorů zablokuje a nedovolí mu stáhnout si „Oprávnění“ nové. Navíc všechny osoby pověřené ke kontrole budou mít avízo, komu bylo „Oprávnění“ odebráno.

Vím, že některým našim členům, především seniorům, to může způsobit komplikaci, protože nemají internet, mailovou adresu. Byl bych rád, aby zde byly nápomocny především místní organizace, které pro tyto členy oprávnění mohou stáhnout na své maily, nebo lze využít příbuzných, dětí, vnoučat.

Na nářky, že jen další papír, říkám, že je to na principu dobrovolnosti – nechcete si „Oprávnění“ stáhnout, nebudete lovit. Ta přímá úměra je vcelku jednoduchá. Těm, kteří tvrdí, že by stačilo stáhnout „Oprávnění“ do mobilu, tak za nás, nestačilo. Logicky. Jak bychom vám ho odebírali?

Proč místenky?

Byl bych rád, aby si všichni uvědomili, že těmito vodními plochami a režimy umožňujeme všem nadstandardní rybolov, že mohou lovit celoročně, a že my tyto vodní plochy celoročně zarybňujeme, což je jasně dohledatelné na našem webu a stojí nás to nemalé finanční prostředky a spoustu práce. Chceme být konkurenceschopní soukromým revírům, a to je naše cesta. Na soukromém revíru vynaložíte mnohem větší prostředky než u nás. Částka 25 korun na den při MP režimu a 50 korun při P režimu není nijak drastická. Je to cena jednoho, dvou piv a cigarety si za tu částku nekoupíte vůbec. A to už nemluvím o hodnotě ryb, které si odnesete.

Odesílání SMS zpráv přes 9 tady funguje naprosto běžně, nejen u nás, a každý, kdo chce lovit, si to prostě musí zařídit tak, aby si místenky mohl zakoupit.

Proč kontroly?

Kontroly jsou důležité, sami to víte. Ne všichni přichází k vodě s tím, že daná pravidla se respektují. Tady chci upozornit, že kontroly na našich vodních plochách budou provádět členové rybářské stráže, kteří budou mít písemné „Pověření rybníkáře“. Navíc se musí prokázat průkazem člena RS, osoby pověřené, které nejsou členy RS, pak občanským průkazem. Zákon opět nespecifikuje, jak dané „Pověření“ vypadá, jak se vůbec uděluje. Doposud jsme ho měli ústně, nyní jsme to vylepšili tak, že dotyční ho budou mít u sebe i písemně. Upozorňuji, že v tuto chvíli je toto „Pověření“ připraveno pro 97 členů RS a tři další osoby a mají ho na všechny vodní plochy SÚS pro odlov čili s kontrolami se budete setkávat.

Závěr

Někteří se podivují, proč tyto změny nejsou v popisech apod. Popisy se připravovaly v květnu a život každým dnem přináší spoustu změn, podnětů, na které prostě reagovat musíte. My jsme dospěli k tomuto kroku teď, protože chceme mít na vodních plochách pořádek.

Přicházíme se změnami více jak měsíc před spuštěním, abyste měli dostatek času vše nastudovat, vše si stáhnout a připravit na 16. 4., kdy veškeré změny, u MP režimu přichází v platnost.

Navíc chci upozornit, že povinností každého lovícího, který vyrazí na jakoukoli vodní plochu provozovanou v tomto režimu, je seznámit se s podmínkami odlovu na dané vodní ploše, kde hodlá provádět rybolov. Tak to prostě je.

Víme dobře, že žádný systém není dokonalý, kdo chce podvádět, bude, a cestu si vždy nějakou najde. Tu jsme nyní každému nepoctivci alespoň ztížili a pro vás všechny, kteří chtějí provádět odlov na našich vodních plochách je to v zásadě jen jeden papír navíc. Nic horšího se nestalo. Upřímně říkám, že sami čekáme, co přinesou měsíce příští, ale věříme, že to situaci výrazně zlepší. Pokud ne, jsme připraveni reagovat.

A jeden příměr na úplný závěr. Představte si, že budete mít zahradu, na kterou, za menší obnos a za daných pravidel, umožníte lidem vstup, aby si natrhali ovoce. Když vám tam někdo začne lámat větve, jahody vytrhávat i se sazenicemi, co uděláte? Vyženete ho. Hned. A do zahrady už ho nepustíte. Chcete, aby se každý na vaší zahradě cítil příjemně. A tak je to i s našimi vodními plochami. Všechny tyto změny mají jasný cíl, zavést jasná, neprůstřelná pravidla odlovu i kontroly, chránit slušné a sportovní rybáře, oddělit zrno od plev a odloveným rybám dopřát slušné a humánní zacházení…

(šam)

 

Fotogalerie tit

foto

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

soutez

PSTRUHOVÁ SEZÓNA

POČET NÁVŠTĚV

1 703 523

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

SÚS SÚS

© 2020 ČRS SÚS