ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

KONFERENCE 2022: Předsedou SÚS byl zvolen DUŠAN HÝBNER! tit

publikováno: 10.09.2022

Předsedou Středočeského územního svazu byl na další čtyřleté období zvolen DUŠAN HÝBNER, který získal 76 hlasů, dva delegáti se zdrželi (jedním z nich byl kandidát).

Jelikož byl jediným kandidátem, navrhl předseda volební komise veřejné hlasování, které delegáti odsouhlasili. 

Ještě před svým zvolením dal delegátům na výběr, zda se chtějí zabývat pomlouvačným e-mailem, který všichni před konferencí včera dostali, nebo zda chtějí vizi do dalších let. Delegáti odmítli se anonymním e-mailem zabývat před volbami, a tak Dušan Hýbner vystoupil před delegáty s kandidátským projevem, ve kterém mj. uvedl, že jedny složité roky skončily a další jsou, vzhledem k ekonomické krizi, před námi.

„Nechci tu dnes před vámi stavět vzdušené zámky a budoucnost lakovat narůžovo. To vůbec ne. Naopak je férové si přiznat, že celý svaz a náš územní svaz nevyjímaje, čekají složité roky a asi všichni chápete proč, když se podíváme, co se kolem nás děje. Doba hojnosti, kdy rostla členská základna a s tím i příjmy, končí. Musíme se připravit, že nás doběhne ekonomická krize, kdy se budou muset naši členové rozhodovat, zda půjdou na ryby, nebo budou mít doma teplo, či dětem dají najíst,“ uvedl Dušan Hýbner.

Důraz kladl především na pomoc místním organizacím, které ponesou dopady krize citelně. „Mnozí si to ještě neuvědomují, a teď nemluvím o funkcionářích v MO, ale nastává doba, kdy musí územní svazy i Rada ČRS po dobách blahobytu podržet naše MO. To je, dle mého, ten největší úkol pro toto funkční období, podržet členy v našem spolku a udržet v kondici naše MO. Stále ještě řada lidí nechápe a já to opakuji stále jako mantru, že svaz, jako celek, bude fungovat a prosperovat pouze za předpokladu, že bude mít silné a fungující MO, které na bázi dobrovolnosti generují veškeré finanční prostředky pro činnost svazu na všech úrovních. A podle toho také musíme s místními organizacemi jednat a vytvářet jim podmínky,“ dodal Hýbner.

Poté již vytýčil hlavní úkoly ve vztahu k MO (maximálně zajistit servis pro MO včetně poradenství, pomoci při zastupování ve vodoprávních jednáních, tak i při jednáních s majiteli revírů, bude-li to situace vyžadovat, zefektivnit závoz násad do MO a tím i objednávky násad, včetně provozu našich vozidel, pomoc při zavádění Rybářského informačního systému do praxe, metodická a praktická pomoc s vyřizováním tří hlavních dotací, jež mají pro MO smysl, a kterými jsou Dotační program na mimoprodukční funkci rybářských revírů, Operační program na podporu rybářství dotační program EU na úhoří monté, pomoc se získáváním nových vodních ploch a udržení těch stávajících, vyhodnocení placených nájmů MO na sdružené revíry a na základě toho budeme jednat o případné individuální zvýšení příspěvku od ÚS na nájemné, udržet a podporovat Fond na nákup vodních ploch pro potřeby místních organizací a územního svazu);

ve vztahu k výrobě násad a zarybňování (pokračovat v přejímkách násad od dodavatelů jak z řad MO, tak i externích dodavatelů, důsledně kontrolovat vysazování ryb do revírů, většinu násad směřovat na jarní období, pomoc výrobním MO jednak s dotací ORP na vybavení, ale i s odkupem násad, které upřednostníme před externími dodavateli, pokud násady budou kvalitní a v odpovídajícím množství dle kalkulačních listů, motivovat MO atraktivní výkupní cenou k výrobě nedostatkových druhů násad, HO a VÚS musí vyhodnocovat minimálně dvakrát ročně ceny násad a režijní náklady na sdružené revíry, a dle reagovat při kalkulaci násad i ceny povolenky);

ve vztahu k mládeži (pokračovat v náborové akci Ve vodě nežijí jen vodníci, ve vyhlašování nejlepšího vedoucího a nejlepšího rybářského kroužku a skokana roku, podporovat činnost kroužků výukovými a propagační materiály, náborové akce na úrovni MO, řešit nedostatek vedoucích rybářských kroužků, kdy dokážeme děti přilákat, ale chybějí nám lidé, kteří by s dětmi pracovali)

ve vztahu ke sportu (VP a všechny revíry musí být k dispozici našim sportovcům, přispívat sportovcům na reprezentaci našeho územního svazu na úrovni MiČR, přispívat sportovcům na reprezentaci ČR na úrovni ME a MS za předpokladu, že budou dodržovat jasná a předem domluvená pravidla, dle stanovené směrnice, podporovat činnost rybolovné techniky, podporovat pořadatele závodů LRU s podmínkou zpětné vazby v podobě článku a fotodokumentace na našem webu a facebooku);

ve vztahu k handicapovaným rybářům (podpora MO Kladruby, vytvářet podmínky pro bezpečný rybolov, rozšiřovat lovná místa, převzít pod SÚS handicapované sportovce v rámci ČRS, především pak reprezentaci ČR a zajišťovat podmínky pro jejich činnost);

ve vztahu k dotacím (zcela opustit a nežádat dotace do 200 000, při kterých jako ÚS musíme plnit nesmyslné podmínky, abychom na tyto dotace dosáhli, raději efektivně hospodařit a naše projekty financovat z vlastních zdrojů);

ve vztahu k ekonomice (připravovat a schvalovat vyrovnaný rozpočet ÚS, finanční rezervy ÚS držet i nadále na termínovaných vkladech a snížit tak dopady inflace, investovat uvážlivě s dlouhodobým výhledem, zejména k udržení stávajících atraktivních revírů MO);

ve vztahu k Radě ČRS (připomínkovat veškeré návrhy na změny tak, jak jsme to dělali doposud, a to s důrazem na funkčnost a praxi, budeme odmítat nedotažené materiály nebo materiály v rozporu se zákony, vyhláškami, stanovami, jednacím řádem, zachovat nezávislost a samostatnost našich MO i ÚS, zatím nadále podporovat jednotu ČRS).

Následně jsou na programu tajné volby výboru SÚS a Dozorčí komise SÚS a po nich byla vyhlášena přestávka na oběd.

(šam)

Fotogalerie tit

foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

24 284 003

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS