ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Z jednání výboru SÚS… tit

publikováno: 21.06.2022

Na svém předposledním zasedání před zářijovými volbami se ve čtvrtek (16. 6.) sešel výbor SÚS. Na programu byla především konference našeho územního svazu.

Členové výboru prošli všechny připravené materiály a organizaci konference, včetně kompletních kandidátek a vše definitivně odsouhlasili.

Výboru byl předložen nový Jednací řád (JŘ) ČRS, do kterého byly zapracovány některé připomínky a schválila ho na svém posledním zasedání Rada ČRS s účinností od 1. 6. 2022.

Výbor SÚS pozastavuje nad zněním přechodných a závěrečných ustanovení Jednacího řádu ČRS. Dne 28. 12. 2021 byl Radou ČRS schválený nový JŘ, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2022 a zároveň byl zrušen JŘ schválený Radou ČRS dne 5. 3. 2015.

Nyní na zasedání Republikové rady konané dne 2. 6. 2022 bylo schváleno nové znění JŘ, které nabylo účinnosti dnem 1. 6. 2022, tj. o den dříve, než bylo znění schváleno. Toto znění JŘ navíc opět zrušuje JŘ schválený Radou ČRS dne 5. 3. 2015, ale nezrušuje JŘ s účinností od 1. 1. 2022. Máme tudíž JŘ dva.

Na programu jednání byl také Rybářský informační systém (RIS). S obsáhlým rozborem probíhajících činností na přípravě RIS před členy výboru předstoupil Ing. Neuman.

Na programu jednání byla také informace ohledně řešení přestupků na vodních plochách v souvislosti s uplatňováním sazebníku kárných opatření uvedených v Jednacím řádu ČRS. Výbor pověřil předsedu SÚS p. Hýbnera, aby na příštím zasedání Rady ČRS tyto věci připomínkoval.

Výbor odsouhlasil žádost MO Příbram o vložení nové vodní plochy Kaňka (0,6 ha) do společného rybolovu, včetně prvotního zarybnění. Nová vodní plocha bude v režimu rybníkářství a rybolov zde bude zahájen od 1. 1. 2023.

Členové výboru byli obeznámeni s tím, že v příštím roce celosvazové kolo Zlaté udice pořádá náš územní svaz. Vedoucí odboru mládeže p. Eichler oznámil, že o pomoc s pořadatelstvím požádal MO Mladá Boleslav, a že ZÚ se bude konat právě tam.

Výbor také schválil, že ve dnech 22. – 23. 10. 2022 se na vodní ploše Dvorce budou konat závody Trout area dospělých a dětí. Zrovna tak schválil, že části VP Božkov a Písková Lhota budou ve dnech 18. – 22. 7. 2022 vyhrazeny pro potřeby příměstského tábora „Dělej, co tě baví“ se závěrečnými zkouškami na první RL. Na Božkově budou děti ve dnech 18., 19. a 22. 7., v Pískové Lhotě pak 20. – 21. 7.

Výbor definitivně schválil dodatky popisu revírů na rok 2023.

Členové výbor vzali na vědomí informaci od plánovaném odbahnění VD Němčice s tím, že od 1. 7. 2022 bude zahájeno snižování vodní hladiny denně o cca 20 cm tak, aby se do konce července ustálila na hranici pro zahájení prací. Zhotoviteli prací bude VD předáno 15. 8. 2022.

(šam)

Fotogalerie tit

foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

POČET NÁVŠTĚV

17 262 243

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2023 ČRS SÚS