ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

100 leté výročí berounských rybářů tit

publikováno: 18.06.2022

1922-2022…100 let od založení rybářského spolku v Berouně. Letošní rok i přes nepříznivou ekonomickou a mezinárodní situaci je pro naší MO Beroun rokem velice významným, neboť si připomínáme 100. leté výročí vzniku Rybářského spolku v Berouně.

V květnu 1922 byl dán podnět několika přátel sportu sdružit se ve sportovní spolek. Ustanoven byl 18. června 1922. Iniciátorem myšlenky založit spolek byl nadšený rybář pan Josef Litman + 37 nadšenců. Prvním řádným předsedou byl zvolen pan Ludvík Peterka (majitel hodinářství).

Těchto 38 členů položilo základ k novému pojetí rybářského sportu.

Před ustanovením rybářského spolku byl rybolov na Berounce v soukromých rukách. V Berouně to byl pan Kyndl, který vydával pouze pár povolenek, a to ještě ne každému.

V roce 1923 bylo získáno od obce Beroun povodí za obnos 2 000 Kč. Od hýskovského závodu Železáren úsek pod jezem za 400 Kč a od obce Hýskov pak povodí od jezu po Strádonice za 1400 Kč.

Na dolním toku hospodařily spolky Tetín a Karlštejn. Litavku vlastnil pan Vlček.

Založení spolku nemělo význam jen sportovní, ale i hospodářský, který se prokázal postavením třecího rybníku v Brdatkách, jenž byl vybudován v roce 1924.

První období bylo radostné – čistá voda, málo rybářů a mnoho ryb. Postupně se stav zhoršuje v důsledku rostoucí průmyslové výroby a tím znečištění přírody, hlavně pak řeky. Další vývoj poznamenala nepříznivě okupace, kdy došlo k zatčení i několika členů spolku. Po osvobození situace nebyla o nic lepší, neboť spolek musel těžce hájit získané úseky k chovu ryb proti soukromě-vlastnickým snahám.

Pozitivní situace nastala až v 50. letech, kdy je ustanovena Jednota rybářů ČSR. V roce 1953 byla Berounka rozdělena na revíry 3, 4 a 5, které sahají od Karlštejna až po Zvíkovec. Revír č. 3 je přidělen Berounu. Dochází ke zrušení samostatného spolku Karlštejn a Ministerstvem zemědělství je stanovena výtěžnost, zarybňovací plán a počet povolenek.

Berounský spolek se věnoval budování hospodářské základny. Provádí se výstavba rybníku na Suchých Lukách. V roce 1955 se napouští. V roce 1957 pokračuje výstavba dolní komory rybníku na SL. Téhož roku jsou přejmenovány Rybářské spolky na Místní organizace Československého svazu rybářů. V roce 1975 je zavedeno Krajské hospodaření pod vedením příslušných výborů.

Od roku 1971 MO Beroun obhospodařovala 18 km Berounky = 96 ha a rybníky po celém okrese o výměře 5 ha. Jednalo se celkem o 15 rybníků, které měla MO v užívání od roku 1990.

Poslední významnou změnou prošel ČRS v roce 1990, kdy se z krajského uspořádání ČRS vyčlenil Jihomoravský kraj, který se poté přejmenoval na Moravský rybářský svaz. V naší MO též došlo ke změnám, neboť z 15 rybníků nám zůstala pouze Suchá Luka, Brdatka a revír řeky Berounka 3. Ostatní rybníky byly vráceny obcím nebo soukromým subjektům. Poslední změnou bylo přijetí Zákona o rybářství v roce 2004.

V tomto stručném ohlédnutí není uvedeno zcela vše z historie MO, ale ani ta skutečnost, jaké množství ryb MO každoročně vysazuje do našeho revíru, ale mohu zodpovědně říct, že je to daleko více ryb, než máme stanoveno zarybňovacím plánem. Bylo by to na delší elaborát.

Do dalších let přeje výbor MO Beroun všem členům organizace hodně štěstí, pevné zdraví, mnoho rybářských, ale i životních úspěchů.

Děkujeme.

Václav Růžička, MO Beroun

 

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

šupináč

POČET NÁVŠTĚV

11 218 755

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2022 ČRS SÚS