ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Z jednání výboru SÚS… tit

publikováno: 27.05.2022

Výbor SÚS se na svém květnovém zasedání zabýval, kromě jiného, financováním rybářského informačního systému (RIS), zvýšením ceny členské známky či přípravou konference.

Členové výboru se velmi podrobně zabývali financováním RIS a třemi návrhy na zvýšení členské známky, které do územních svazů zaslala Rada ČRS. Výbor vyslovil uspokojení, že bylo upuštěno od vydání mimořádné členské známky a zároveň jednoznačně podpořil návrh našich zástupců v Radě na financování RIS i zvýšení ceny členské známky.

SÚS navrhuje navýšit členskou známku od roku 2023 na koncové částky pro dospělé 700 Kč, pro mládež 300 Kč, pro děti 150 Kč a zároveň sjednotit procentuální podíly pro všechny věkové kategorie (v poměru 13 % RR, 37 % ÚS, 50 % MO). Doposud byly podíly rozdílné u dospělých a u dětí a mládeže. Náš návrh přináší více financí především do MO, které už dnes bojují se zvýšenými náklady na energie, krmení, násady atd., a v příštím roce se jim navíc zvýší náklady na zajištění provozu RIS. Proto je důležité, aby podstatná část financí zůstala v MO.

Zároveň je v našem návrhu obsaženo, aby vývoj a vznik RIS financovaly výhradně územní svazy, dle odsouhlaseného klíče podle počtu členů.

Významnou část jednání věnovali členové výboru přípravě zářijové konference SÚS, která je volební. Bylo předloženo 16 materiálů, od seznamu hostů, návrhu programu, návrhu jednacího řádu konference až po složení kandidátky do výboru SÚS, do DR SÚS, delegátů na Sněm ČRS atd. Výbor SÚS vyslovil souhlas s předloženými materiály včetně kandidátek, které byly sestaveny na základě nominací výborem SÚS a jednotlivými MO (kandidátky budou zveřejněny).

Na programu jednání byla i příprava dodatků popisů revírů a VP, které přišly z MO. Výbor probral každý dodatek zvlášť, některé pak neakceptoval z důvodu zdvojení s již stávajícími BPVRP SÚS nebo protože šly proti BPVRP SÚS. Všechny dotčené MO budou o rozhodnutí výboru SÚS písemně informovány.

Výbor byl seznámen se způsobem dodávek 110 sestav (notebooky, SW, myš, čtečka, tiskárna) od firmy TelComp, která byla výboru doporučena hodnotící komisí na základě poptávkového řízení, a kterou výbor schválil per rollam. Jedná se o sestavy, které zakoupí SÚS pro místní organizace na zajištění RIS. Informační dopis byl již odeslán na MO.

Členové výboru byli rovněž informováni o přípravách na vybudování parkoviště u vodní plochy Stržený. Nyní probíhá poptávka po zhotoviteli stavby tak, aby byla zrealizována koncem roku 2022.

Výbor vzal na vědomí přijetí brigádníka SÚS na letní měsíce, který se bude věnovat především údržbě revírů a VP SÚS.

Vedoucí odboru mládeže informoval o poskytnutí dotace z rozpočtu OM na krajské kolo a celostátní kolo Zlaté udice, což vzal výbor na vědomí.

Výbor schválil příspěvek čtyřem handicapovaným rybářům z SÚS (každému 5 000 Kč), kteří odjíždí s reprezentací ČR na mistrovství světa. Příspěvek byl mimořádně schválen před konáním MS, neboť handicapování rybáři vždy vzorně informují o průběhu MS, a tak výbor rozhodl, že není potřeba čekat na závěrečnou zprávu. Výbor zároveň českému reprezentačnímu týmu drží palce a přeje hodně úspěchů.

(šam)

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

šupináč

POČET NÁVŠTĚV

12 002 869

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2022 ČRS SÚS