ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Pohled předsedy SÚS… tit

publikováno: 24.04.2022

Začnu povolenkami. Pro rok 2023 zvýšil výbor SÚS cenu středočeské územní povolenky o 100 korun na 1 500 Kč. K tomuto kroku jsme museli přistoupit, neboť se výrazně zdražuje vše a jen těžko se můžeme tvářit, že nás se to netýká.

Týká a velmi významně. Už teď jdou ceny násad nahoru a je předpoklad, že se zvyšovat ještě budou, stejně jako se zvedly ceny pohonných hmot, krmiva a všeho kolem, což zvyšuje celkové náklady na naše revíry a jejich režii a ve stejné úměře k tomu budou zvýšeny i výkupní ceny za násady od našich MO. Pokud chceme udržet dosavadní standard zarybňování, musíme k tomuto kroku sáhnout a otevřeně říkám, že o dalším případném zvýšení ceny za povolenky budeme mluvit na zářijové konferenci SÚS.

V uplynulých dnech proběhlo v našem ÚS zarybňování revírů a vodních ploch. Jednak v rámci plnění zarybňovacího plánu, ale pak také jako vícezarybnění, na které jsme letos uvolnili částku 3,8 milionů korun. Je to nejvyšší suma od doby, kdy vícezarybnění provádíme a do revírů MO sdružených ve společném rybolovu dodáváme ryby, které financuje SÚS.

Nově v následujících dnech chystáme vícezarybnění násadou parem o velikosti 15 cm, kterou zakoupíme do všech toků v rámci SÚS, kde je parma v zarybňovací povinnosti. Na každý tento revír bude zakoupeno a vysazeno 500 ks této nádherné ryby.

Zároveň jsme si myslím velmi dobře zarybnili pstruhové revíry potočáky a duháky.

Za loňský rok má náš ÚS o 661 nových členů více, což potěšitelné. Celkem tak máme 41 693 členů (36 138 dospělých, 1 027 mládeže a 4 528 dětí).

Zima nebyla tak krutá a umožnila nám upravit břehy na Pískové Lhotě a na Božkově, kde jsme navíc opravili i cestu. Na Strženém došlo k vybudování vysazovacího místa pro ryby, které zároveň bude sloužit jako bezpečné lovné místo pro handicapované rybáře.

Uspořádali jsme rovněž zkoušky na nové členy rybářské stráže. Uspělo jich velmi málo. Testy, které nově připravilo MZe, jsou přísnější a zvládnou je jen velmi dobře připravení uchazeči.

Probíhají členské schůze, a přestože jsou volební, nevybočují, co se týče účasti, ze standardu posledních let. Shrnu to do jedné věty: malá účast, malý zájem o spolkové dění a poté řada bojovníků na sociálních sítích… Přesto k dílčím změnám ve výborech MO a DK dochází, všem odcházejícím funkcionářům děkuji za odvedenou práci, všem novým pak přeji pevné nervy.

Už jsem zmínil zarybňování, tak jen dodám, že již byli vysazeni kapři, štiky, parmy, candáti, duháci, potočáci, siveni, líni, podoustve, úhoří monté, bílá ryba a v násadách budeme nadále pokračovat.

Podařilo se nám otevřít nový revír Trnovatka, je to menší pískovna (do budoucna se bude rozšiřovat), která se nachází nedaleko Pískové Lhoty. Tento revír budou obhospodařovat rybáři z MO Plaňany.

Bohužel neúspěšní jsme byli v dražbě o pískovnu Vojkovice, přestože jsme měli výborem schválenou částku na nákup této vodní plochy ve výši 21 mil. korun. Vítěz dražby nakonec zaplatil o 200 000 víc. Nový majitel chce pískovnu provozovat sám, a tak byl rybolov na této VP, kterou provozovala MO Kralupy, ukončen.

Jsem rád, že nám Ministerstvo zemědělství zachovalo přízeň, takže jsme získali záštitu nad závody „O pohár předsedy SÚS“ přímo od pana ministra Zdeňka Nekuly.

Jednotný informační systém

Několik vět k informačnímu systému. Chtěli jsme systém, který by poskytoval věrohodný přehled o veškeré členské základně, kde budou na jednom místě kárná provinění rybářů, aby se nestávalo, že někomu zadrží povolenku a on si pro ni zajde vedle k sousedům, a že budeme přes tento systém jednoduchým způsobem vydávat povolenky. Čili základní věci, kde nám vadila nejednotnost, zneužívání podmínek, roztříštěnost, a které nám komplikovaly život. Všichni jsme řekli OK, jdeme do toho.

Bohužel je z RISu navržený moloch se spoustou funkcionalit, takový „Velký bratr“ s touhou všechno kontrolovat a centralizovat na sílu, bez ohledu na rozdílnost a specifičnost jednotlivých ÚS.

My jsme navrhovali změny s ohledem na současný ekonomický vývoj, rovněž jsme chtěli jiný způsob podílu na financování apod. Nic nebylo přijato, ale tím nechci tady zdržovat a rozepisovat se. Rovněž tak se nehodlám věnovat posměšným reakcím Rady na naše návrhy apod. RIS je v tuto chvíli nějak navržen, čas ukáže…

V souvislosti s RISem se chci ale zastavit u dvou věcí:

1) cena za RIS, přestože byla smlouva podepsána a odprezentována, zveřejněna nebyla. Přitom je známa, neboť je obsahem smlouvy čili známe minimálně základní cenu RIS, cenu za měsíční provozní podporu, za zaškolení a za hodinovou sazbu za práci nad rámec provozní podpory. Otázkou je, zda se ještě nějaké další platby neobjeví… Každopádně je mi záhadou, proč nikde oficiálně nezaznělo, za kolik RIS v této smluvně podložené fázi zaplatíme…

2) na dubnovém zasedání Rady bylo předsedou ČRS navrženo, aby RIS byl financován vydáním mimořádné členské známky. Zastoupené ÚS s tímto řešením souhlasily, kromě nás, Středočechů. Na příštím zasedání Rady by mělo dojít na varianty financování mimořádnou členskou známkou čili jaká bude cena známky. A zase to ohledně známky nebylo zveřejněno. A přitom je to dost podstatná informace pro členy a je ideální čas, kdy probíhají členské schůze MO, budou konference, aby známka byla projednána a vysvětlena. I když… Proč to projednávat, vždyť stačí pak Sněm, kam dorazí 21 poslušných z každého ÚS a lehce se to prohlasuje…

Náš nesouhlas se známkou má své důvody: jednak poté, co jsme v našem ÚS rozhodli o zvýšení ceny povolenky, bychom se museli stydět, že tento poplatek za RIS přeneseme na naše členy, a pak se obávám toho, že když něco neplatím, tak ani nehlídám finanční náklady, protože to platí někdo jiný… V tomto případě člen ČRS.

Každý si může na justici.cz ve sbírce listin dohledat, jak si územní svazy finančně stojí, a zda jsou na tom tak, že RIS musí platit členové zakoupením známky. Za sebe říkám, že na konferenci SÚS budu navrhovat, aby tyto známky za naše členy zaplatil územní svaz. Přijde mi smysluplnější, když členové přispějí na nákup rybníku…

Jednací řád ČRS

Ještě pár slov k Jednacímu řádu ČRS (JŘ). Na loňském Sněmu ČRS jsme navrhli prostřednictvím Mgr. Vondruškové, aby se termín účinnosti Stanov ČRS, který byl stanoven na 1. 1. 2022, posunul na stejný den, kdy nabude účinnosti JŘ, a tím by se získalo dostatek času pro přípravu a projednání JŘ. Přál bych vám vidět, co se v sále dělo, jakým nechutnostem musela naše předsedkyně DK čelit. Pochopitelně návrh schválen nebyl. Delegáti, kromě nás, Středočechů, odhlasovali Stanovy v nezměněném znění a schválili v usnesení Sněmu povinnost připravit JŘ do 1. 1. 2022.

Ten byl následně ušit horkou jehlou, aby se stíhal termín. ÚS pak dostaly 10 dní na projednání JŘ. Za Středočechy jsme otevřeně řekli, že JŘ pořádně pročteme, necháme ho připomínkovat MO a pak naše vyjádření dáme, ale nestihneme to do stanoveného termínu. Radu jsme na to písmeně upozornili, nicméně ta si JŘ schválila narychlo ještě na konci prosince (my jsme byli proti). Náš materiál s připomínkami jsme na konci ledna zaslali Radě a rovněž zveřejnili na našem webu. Na Radě se o našich připomínkách mluvilo, ale to byl takový tradiční folklór z Olšin vůči našemu ÚS. Oficiální odpověď nepřišla žádná, existovalo k nim stanovisko právní komise Rady, a tak jsme si ho vyžádali.

V něm nás právní komise označila za nespolehlivého partnera, který úmyslně připomínkuje po schválení, a označila naše připomínky za hnidopišské. Přesto rozdělila připomínky do tří skupin, kdy akceptovala pouze jednu skupinu, ale těžko říci, o které připomínky se jedná, jelikož se sekla v číslování, a tak celé stanovisko působí zmatečně.

Bláhově jsem si myslel, že od právníků by měl přijít naprosto precizní materiál bez chyb, nevzbuzující žádné pochyby, napsaný tak, aby v něm byly správně všechny náležitosti, že si na tom právníci doslova hnidopišsky zakládají. Evidentně ne však všichni…

Závěr právní komise, to už je jako když si prostřelíš vlastní nohu: „Právní komise s politováním konstatuje, že při přípravě Stanov i Jednacího řádu jí v řadě období nebyl poskytnut dostatek času na promyšlení, naformulování a projednání znění úprav zmíněných předpisů. U Jednacího řádu to bylo obzvlášť výrazné. Práce ve spěchu a pod tlakem žel zvyšuje možnost chyb, popř., že zúčastněné osoby něco nedocení.“

Chyběl jim přesně ten čas, který jsme navrhovali na Sněmu, a proti čemuž delegáti včetně přítomných členů právní komise Rady, hlasovali. Prostě jiné názory se v ČRS nepěstují.

Na závěr několik poznámek k mé osobě. Blíží se volby. V posledních měsících čelím bezdůvodným stížnostem, neustálému prošetřování Radou a následně Republikovou DR. Jsou na mě zasílány podněty za naprosté nesmysly, které nemají opodstatnění, ale oba orgány je s chutí řeší (jednou je to za mé vyjádření ke kormoránům, jindy zase moje poznámka k Praze v diskuzi na členské schůzi…). Je to takový mobbing vůči mé osobě. A tak jsem si řekl dost. Právo je jen jedno, zákony také, stejně jako Stanovy a JŘ našeho spolku a nikdo je nemůže ohýbat a zneužívat, jak se mu právě hodí a jen proto, aby si něco dokazoval a znepříjemňoval život jiným. A protože tomu nedokáže zamezit žádný náš spolkový orgán, přestože by měl, tak to udělá soud. Udělám vše proto, aby se současné moje kauzy dotáhly do jasných závěrů, přestože to jsou blbiny a v podstatě měly být vyřešeny našimi orgány během dvaceti sekund. Nestalo se. Místo toho se řeší, a tudíž se objevují v zápisech, které čtou další a další lidé, což mě osobně poškozuje. A to je to, oč tu běží a proč se to celé děje. Takže se budu bránit.

A teď tu mám vzkaz pro všechny mé „přátele“ z různých koutů naší republiky: Hoši, já nemám ani v nejmenším zájem kandidovat na předsedu ČRS. Jednak jsem nevolitelný, ale především vůbec netoužím být součástí toho toxického prostředí Rady více, než je to nezbytně nutné. Bohužel vím, že toto mé sdělení vám nestačí, a že cílíte ještě jinam… ale to už záleží v září výhradně na Středočeších…

Dušan Hýbner

 

Fotogalerie tit

foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

25 921 683

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS