ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Členské schůze místních organizací Unhošť a Jince tit

publikováno: 06.03.2022

V soboru 5. 3. 2022 se od 9.00 hodin uskutečnila členská schůze ČRS místní organizace Unhošť. Jako tradičně se všichni sešli v místní restauraci „Obecnice“. V letošním roce se ze 161 dospělých členů MO na schůzi dostavilo 56 osob.

Místní organizace Jince uspořádala členskou schůzi v restauraci v Čenkově. Vlastní jednání bylo zahájeno ve 14.00 hodin a z 92 dospělých jich přišlo 44.

Členské schůze v obou místních organizací byly velmi podobné. Členové výborů měli výborně připravené zprávy. Přítomní si vyslechli zprávy hospodářů, předsedů, vedoucích kroužků dětí, pokladníků a v neposlední řadě i zprávy dozorčích komisí. Řečníci zhodnotili rok uplynulý a seznámili s úkoly, které jsou připravovány pro letošní rok. Většina prací se v obou organizacích točí kolem chovu ryb, práce s dětmi a organizování různých společenských akcí. Členové obou místních organizací si v souladu se stanovami ČRS zvolili zástupce do svých výborů a dozorčích komisí a také delegáty na územní konferenci a navrhli své kandidáty na zasedání Sněmu ČRS, který je v letošním roce plánován na 24. 9. 2022.

Obě místní organizace velmi úzce spolupracují s místními samosprávami, což potvrdila i účast a vystoupení starostky města Unhošť Ing. Ivety Koulové a starosty městyse Jince RSDr. Josefa Hály. Oba čelní představitelé místních úřadů poděkovali funkcionářům a členům místních organizací za spolupráci a odvedenou práci pro město.

V rámci diskuze byla jak v Unhošti, tak i v Jincích zmíněna tato témata: nové stanovy ČRS a jednací řád, aktualizované bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech a pravidla odlovu na vodních plochách vytištěných v nových soupisech revírů na rok 2022-2023 včetně dodatku č. 1. V neposlední řadě si přítomní vyslechli informace ohledně zavedení Rybářského informačního systému od roku 2023 v celém ČRS.

Obou schůzí se zúčastnila za výbor Středočeského územního svazu jednatelka Jaroslava Fryšová, která zhodnotila uplynulé období a seznámila přítomné s aktuálním počtem členů SÚS, připravovanými akcemi, čerpáním dotací, vysazováním násad včetně vysazení monté a odkrmeného úhoře říčního, přípravou volební středočeské územní konference na 10. 9. 2022 v Kongresovém centru v Průhonicích a mj. pozvala přítomné k účasti na závodu O pohár předsedy SÚS pro dospělé i děti, který letos proběhne ve dnech 14.-15. 5. 2022 na pískovně Písková Lhota.

Závěrem jednatelka SÚS poděkovala představitelům i členům, jak MO Unhošť, tak i MO Jince za jejich příkladnou a perfektní spolupráci s SÚS, popřála všem pevné zdraví a krásné chvíle u vody.

Jaroslava Fryšová

           

 

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

25 228 191

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS