ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Výbor SÚS schválil pravidla pro odlov na vodních plochách tit

publikováno: 27.02.2020

Výbor SÚS na svém dnešním (27. 2. 2020) zasedání schválil nová pravidla odlovu na vodních plochách v režimu rybníkářství.

Odlov na těchto plochách byl kompletně přepracován a sjednocen, byla dána jasná pravidla a podmínky, za kterých může být odlov prováděn, včetně zpřísnění režimu.

Lovící budou se vším včas seznámeni začátkem měsíce března tak, aby si vše mohli prostudovat a připravit se na změny, které vejdou v platnost 16. 4.

Po celou dobu jednání výboru byli přítomni i dva významní hosté – předseda ČRS Karel Mach a jednatel ČRS Roman Heimlich.

Výbor se opětovně zabýval pískovnou u pískové Lhoty, schválil provést probírku břehové porostu, kterou provede profesionální firma, bude řešeno parkování – úprava odstavné plochy, zpevnění břehů atd. Komise pro využití pískovny se v příštím týdnu sejde přímo na místě, aby rozhodla o dalších úpravách, či zbudování WC, dřevěného domku pro správce pískovny atd.

Bylo také rozhodnuto o nákupu podvalníku pro převoz traktoru, odhadovaná částka je 140 000,- Kč.

Výbor zrušil prodej krátkodobých povolenek – jednodenních, týdenních a 14denních, a nově se zavádí 3denní v hodnotě 450,- Kč a 10denní za 650,- Kč.

Místopředseda SÚS Jiří Novák přítomné seznámil se zasedání právní komise Rady ČRS, která se zabývala návrhem Stanov a vyplynulo z ní, že dohoda nad Stanovami nebude jednoduchá, především v bodech, které řeší postavení jednatele, kárné řízení atd.

Každopádně p. Novák zpracuje konečný materiál za SÚS s tím, že bude připravený dopis pro MO s vypíchnutím stěžejních bodů s výzvou k připomínkování.

Předsedkyně dozorčí komise SÚS Mgr. Vondrušková přítomné seznámila s provedenou kontrolou sekretariátu SÚS, která až na drobné nejasnosti v inventarizaci, které byly následně odstraněny, proběhla bez závad.

Dozorčí komise SÚS chystá seminář pro DK místních organizací.

Výbor byl také seznámený s průběhem školení a zkoušek na členy rybářské stráže, ti kteří neuspěli, budou moci opravu vykonat v dubnu, úspěšným bude během následující měsíce odesláno osvědčení o vykonání zkoušky.

Výbor byl rovněž obeznámen s pracemi na novém webu, který bude spuštěný v sobotu (29. 2.) večer.

Bylo rovněž rozhodnuto o založení s.r.o. se základním kapitálem 30 000,- Kč a jednateli budou Jiří Eichler a Martin Chmelík.

Bundy určené pro rybářskou stráž, jejichž výrobu a nákup zprostředkoval územní svaz a finančně se na něm kromě ÚS a MO podílel významně i Středočeský kraj, byly již dodány do všech MO, které si je objednaly.

Na závody Pohár Rachyně pro děti i dospělé výbor schválil poskytnout násadu 400 kg pstruhů duhových.

Byl rovněž provedený zápis nové MO Lahovice do spolkového rejstříku a výbor SÚS schválil vydání členských známek a povolenek pro tuto MO.

Výbor vyslovil souhlas v prvotním zarybnění revíru 411 082 Sedlecký potok 1 – MO Sedlec Prčice, která od letošního roku vstoupila do společného rybolovu.

Předseda SÚS Dušan Hýbner přítomné informoval, že SÚS, ale i právník a jednatel Rady ČRS hledají cestu, jak pomoci MO Sedlčany ve snaze co nejvíce omezit drastickou výstavbu cyklostezky, která devastuje lovná místa u retenční nádrže.

Na základě došlých pozvánek na členské schůze MO byli za výbor SÚS delegováni: MO Načeradec (14. 3.) – p. Štěpnička, MO Slaný (14. 3.) – p. Hýbner, MO Kladruby (14. 3.) – p. Zahrádka, MO Mělník (21. 3.) – p. Grund a MO Bakov n/J (29. 3.) – p. Hýbner.

(šam)

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

24 284 361

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS