ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

V sobotu se konal seminář hospodářů SÚS tit

publikováno: 03.10.2021

V sobotu (2. 10.) proběhl v restauraci U přístavu na Zbraslavi seminář hospodářů místních organizací Středočeského územního svazu za účasti 46 osob. Bohužel, na poslední chvíli se omluvilo několik přihlášených hospodářů většinou z důvodu nachlazení.

Stěžejní téma semináře bylo vyhodnocení tříletého projektu „Podpora a záchrana stávajících populací reofilních a ohrožených druhů ryb v rybářských revírech Středočeského kraje“ podpořeného Středočeským krajem.

Ichtyologické průzkumy na několika lokalitách řeky Jizery a Berounky provedl v letošním roce tým Ing. Jurajdy, který přednesl výsledky a shrnutí problematiky reofilních druhů ryb ve velmi poutavé prezentaci. Průzkum v další lokalitě probíhal i ve spolupráci s týmem kolegy Randáka.

Ing. Jurajda závěrem poděkoval všem hospodářům MO SÚS, se kterými dlouhá léta spolupracuje.

Ing. Lyach přednesl vyhodnocení studie zaměřené na sportovní rybářství. Zajímavý byl rozbor vlivu systému Chyť a pusť na mortalitu ryb. Dále seznámil s výsledky druhé studie: „Výzkum potravní ekologie kormorána velkého na konfliktních lokalitách + výzkum trendů ve sportovním rybolovu“.

Ke každému přednesenému příspěvku se rozvinula diskuze, ve které si přítomní vyměnili své poznatky a prodiskutovali i možná opatření.

Dále se hospodáři zabývali celkově změnami podmínek na rybářských revírech a nutností úpravy hospodaření. Do současné doby probíhalo zarybnění dle dekretů cca 30 let starých, které bylo nutno aktualizovat. Hospodář SÚS - p. Štěpnička přednesl vyhodnocení plnění zarybňovacích plánů a vysvětlil navržené změny od 1. 1. 2022 navázané na změnu podmínek na konkrétních rybářských revírech. Byla zmíněna i problematika ceny dopravy násad na zarybnění revíru. Dalším bodem byla informace o provádění kontrol zarybnění u násad vysazovaných z vlastní výroby násad a namátkové kontroly násad z nákupu. Pravidelné kontroly z posledních tří let se již pozitivně odrazily na zvýšení úlovků.

MO SÚS se v souladu se stanovami ČRS průběžně zabývají ochranou přírody a z vlastních zdrojů mnohdy dotují na rybářských revírech zachování druhového spektra všech ryb se zaměřením na podporu dravých, reofilních, chráněných, vedlejších a hospodářsky méně ceněných druhů ryb, které do přírody bezesporu patří a nejen Středočeský územní svaz  je chce zachovat i dalším generacím.

Vedoucí odboru investic SÚS paní Valtrová seznámila přítomné s možností čerpání dotací, jak z OPR, tak i z jiných dotačních titulů např. DT17 – mimoprodukční funkce rybářských revírů.

Poté předseda SÚS p. Hýbner hovořil o vodních plochách provozovaných v rámci SÚS v režimu rybníkářství. Vysvětlil veškeré náležitosti hospodaření, rozšířené možnosti provádění odlovu, a odchylný postup při provádění kontrol rybářskou stráží. Nastínil i další možnosti využití pískovny v okrajových termínech mimo hlavní kaprařskou sezónu. Provoz vodních ploch umožňuje Středočeskému územnímu svazu pružně reagovat na požadavky lovících a nabízet alternativu soukromým revírům. Zodpověděl dotazy ohledně stahování pověření, ohledně zvedení SMS plateb a mj. seznámil i s náklady na zarybnění a vyrovnání za úlovky členů jiných územních svazů docílených na CS povolenky.

Předseda SÚS odpověděl v rámci diskuze na dotazy hospodářů, které byly společně zaslány s přihláškou a zodpověděl i dotazy položené na místě. Velmi diskutovanými tématy bylo sjednocení podmínek rybolovu v rámci celého ČRS, návrh Stanov a Jednacího řádu ČRS a příprava centrálního rybářského informačního systému. V neposlední řadě byl projednán i návrh Statutu SÚS, nová sumarizace povolenek, zveřejňování vysazování násad, problematika revírů místního významu.

Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům, že zodpovědně přistoupili k aktuálním opatřením covid – 19 a všichni při příchodu naprosto bez problémů předložili doklad o očkování nebo provedeném testu a po celou dobu dodržovali platné opatření.

Závěrem lze z ohlasů účastníků na místě vyhodnotit seminář jako velmi přínosný, neboť se díky možnosti setkání po cca 2 letech opět podařilo osobně prodiskutovat problémy, které nás společně v poslední době trápí.

Děkujeme všem za účast a podnětné připomínky a názory.

 Jaroslava Fryšová

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

24 971 210

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS