1. a 2. výzva příjmu žádostí OP Rybářství 2014 – 2020

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo prezentace z odborného semináře k 1. a 2. výzvě pro příjem žádostí o podporu pro zájemce o podporu z Operačního programu Rybářství 2014–2020. Prezentace naleznete pod následujícím odkazem a naleznete v nich základní informace pro podání nových žádostí o dotaci.

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/ministerstvo-zemedelstvi-uspesne.html

Podle informací získaných od Řídícího orgánu OP Rybářství a SZIF Praha v minulém týdnu si žadatelé mohou v Portálu farmáře vygenerovat formulář „žádost o dotaci“ od 13. října.