Zvýšil se počet členů rybářské stráže, přestupků přibylo

V roce 2017 se zvýšil stav členů rybářské stráže na 938. Je to o 20 více než v roce předcházejícím. Zároveň se zvýšil počet přestupků proti rybářskému řádu na 252 (v roce 2016 – 230), naopak mírný pokles zaznamenal počet zadržených pytláků, kterých v loňském roce bylo 25 (v roce 2016 – 28).

Ani v jedné ze statistik se nejedná o dramatické změny a dá se říci, že v posledních dvou letech je početně situace stabilní.

Nejvíce členů RS za rok 2017 vykazují MO Hořovice a MO Mělník – 30, největší počet oznámených přestupků proti rybářskému rádu má MO Poděbrady – 42 a nejvíce zadržených pytláků MO Žebrák – 7.