Zpráva hospodářského odboru za rok 2016

Odbor pracoval ve stejném složení, které bylo ustaveno po konferenci SÚS v roce 2014. Veškerá práce probíhala dle schváleného plánu práce a rozpočtu odboru na daný rok. Během roku proběhla všechna 4 naplánovaná zasedání. Účast dle prezenčních listin jednotlivých zasedání činila 85%.

14718845_713197428831603_475580545391991618_nBěhem prvního pololetí roku byla dokončována práce na celokrajské působnosti rybářské stráže. Celý proces byl velmi administrativně složitý. Velký kus práce ohledně schvalování měl předseda a sekretariát SÚS, který vše předjednal na hejtmanství kraje.  Všechny sdružené MO, kromě MO Čáslav, souhlas udělily.  Důvody funkcionářů MO nejsou dostatečně silné, aby dosáhly pochopení výboru a HO SÚS. Zde je prostor pro spekulace, zda organizace, která má též RMV, provádí v rámci společného rybolovu férovou práci. Vše ukáže čas.

Koncem května byla drtivá většina navržených členů RS ustanovena do svých funkcí. Byla naplánována první společná kontrola na prodloužený víkend 7. – 10. 7. 2016. Výsledek kontroly byl zveřejněn na webu územního svazu. Následovaly další kontroly v rámci krajských revírů. Vše ukazuje na špatný stav při dodržování pravidel IMG_9173rybolovu. Notoricky známé prohřešky se vyskytují úplně všude. Na některých revírech funkcionáři MO dokonce zneužívají pravidel pro svůj prospěch a ukazují zbytku členské základy, že oni jsou něco víc. Bohužel tomu tak není a všichni jsme na stejné rovině ohledně pravidel. A to ať jsme pouze členové nebo funkcionáři.

V roce 2017 budeme zvyšovat kontroly, jak nám čas a prostředky dovolí. Vzhledem k pořízení motoru a člunu se stávají i špatně dostupná místa lehce kontrolovatelná. Pořízený motor má jednu menší vadu na kráse a to, že nemá zpátečku, která je velmi užitečná při pravidelném přirážení ke břehům. Zde je možná prostor na zvážení, zda motor neprodat a nezakoupit nový, se zpětným chodem.

14247747_1278128662199197_1042838195_oPři jednání odboru proběhly kontroly práce RS jednotlivých MO dle statistických údajů, které vyšly ze sumarizace úlovků a vyplněných výkazů o činnosti. Mnohdy uvedená data vedou k zamyšlení, zda kvalita kontrol není příliš slabá a nejde pouze o kvantitu. Kontroly na některých revírech provedeny námi tomu spíše naznačují. I přesto byli odměněni na konferenci nejaktivnější členové RS v rámci SÚS dle předem stanovených kritérií. Těmto členům byla předána finanční odměna. Dále byly upraveny dle těchto dat režijní náklady na ostrahu jednotlivých MO, jejich vypořádání proběhlo při HV.

DSCN7762I nadále byly probírány možnosti zvýšení efektivnosti pstruhového rybolovu v rámci SÚS. Musím konstatovat, že jsme se nepohnuli z místa. Všichni se jednotně shodneme, že je potřeba něco změnit, ale co už ne. Dle mého názoru musí přijít celkové přehodnocení se všemi MO, které pstruhový rybolov provozují. Jediný způsob zkvalitnění je změnou hospodaření (změna zarybňovacích plánů a možnost vyhlásit z některých revírů chráněná pásma). V současné IMG_5053době tlačit MO do pstruhové výroby je nesmysl. Ekonomika této výroby je velmi složitá a prostor na případné vyrovnání ztrát není z čeho financovat. Jediná možnost je debata a shoda s těmito MO na kompromisu pro všech zúčastněné.  Zde bude nutné rozdělit jednotlivé revíry do několika prioritních skupin. Následně pracovat na možnostech změn hospodaření.

Během roku probíhalo pečlivé kontrolování zarybňování revírů z vlastní výroby jednotlivých MO. Velmi pečlivě byly vytýčeny priority těchto kontrol. Myslím, že během dvou let přišel první očekávaný výsledek a některé kontrolované MO musely na splnění zarybňovacích plánů rybu 1_IMG_3838zakoupit, jelikož ji nebyly schopny dodat z vlastní produkce. Tyto MO několik let vůbec neměly zapotřebí násadu kupovat, jelikož vše vyrobily a upokojily potřeby zarybňovacích plánů. Takže si položme otázku, o kolik ryb přišli naši členové a revíry? Ano můžou všichni dotčení říci, že jde o spekulaci.  Zde i nadále musíme tvrdě pracovat, není možné, aby docházelo na základě rychlé tužky obohacování MO na úkor rozpočtu SÚS. A v neposlední řadě okrádání členské základny, která zakoupením povolenky vše financuje.

IMG_0920Další krok byla příprava konference SÚS, která proběhla v Průhonicích. Osobně jsem zažil několik konferenci a mohu říci, že kvalita byla, na top úrovni. Velký kus práce za touto prezentací SÚS měli předseda s kolegou Zahrádkou.  Mohu, též porovnat se sněmem ČRS. Zde nejde vůbec srovnat kvalitu a organizaci. Nechci být pouze a jen kritik, ale bohužel sněm jsem viděl jako jedno velké divadlo a statutárním zástupcům svazu to bylo snad úplně jedno. Nebo vše viděli jako vynikající. V tom případě, dle mého mínění zaspali několik let.

roček candát násada labeBěhem roku byly řešeny jednotlivé úkoly dle zadání výboru SÚS. Dalším bodem byly nabídky vodních ploch a došlá pošta. Tyto úkoly byly řešeny postupně dle zadání. I letošní rok vykazoval známky zvyšující se administrativy.

Zhodnocení činnosti v roce 2016, opět nemohu být plně spokojen, ale činnost se oproti předešlému roku zlepšila. Jelikož je většina členů odboru nová, oproti předchozím letům, beru, že musíme nové funkcionáře pomalu vychovat, aby uzráli v kvalitní opory SÚS.

20161004_170132V následujícím roce bude nutné udržet trend kontrol vysazování ryb do revírů z vlastní výroby jednotlivých MO, které tuto činnost provozují.  Prvním krokem bude seminář hospodářů, který je naplánován na únor 2017. Dle jednotlivých přihlášek bude opět velmi kvalitní účast.

Musíme, zvýšit aktivitu celokrajské RS a udělat několik větších akcí v rámci roku, které bude nutno zaměřit i na kontrolu revírů mimo stanovenou dobu lovu. Pokud budou i nadále priority HO směřovány stejným směrem, bude nutné provést změnu práce pro následné volební IMG_1074období. V případě nutnosti vše včas připravím a předám k projednání výboru SÚS. Na základě práce jednotlivých členů jsem předal jednateli jejich odměnění z rozpočtu HO. Všem členům odboru chci poděkovat za jejich přístup a pracovní nasazení v tomto roce.

V Praze 9. 12. 2016                                               Milan Štěpnička, 2. místopředseda SÚS, vedoucí hospodářského odboru SÚS