Zasedal odbor mládeže SÚS

Dne 6. 2. 2018 proběhlo letošní první zasedání odboru mládeže SÚS. Na jeho programu bylo mnoho úkolu a bodů, které se musí prostřednictvím jednotlivých zástupců na OM dostat do svěřených regionů.

V první řadě sladit termínové kalendáře akcí SÚS a MO. Stěžejní jsou náborové závody pro děti napříč všemi technikami. Největší počet závodů a akcí mají tradičně přívlač a plavaná, poté feeder, muška, krajské kolo ZU, národní kolo ZU, zabývali jsme rovněž Pohárem předsedy SÚS, tábory SÚS a MO.

Je potěšující, že v nelehké době, kdy je spousty přísných kritérii a nařízení v organizaci tábora, máme letos o dva tábory více, tedy 9 táborů. Celkový počet míst na nich přesáhne hranici 300 dětí.

Další nárůst letos zaznamenaly i víkendové pobyty pro mládež. Celkem se jich bude konat 6, což je o 100 % více než v loňském roce. Všechny tyto tábory a víkendové pobyty budou podpořeny z dotací MŠMT. 

Tábor s Vodníkem na Berounce, pod hlavičkou SÚS, je beznadějně obsazený, ale plno hlásí i z Týnce nad Sázavou, a téměř plno je i v Příbrami a na dalších místech.   

Dále se projednával projekt „Vodníci“, jeho příprava v letošním roce, podpora závodů na úrovni místních organizací materiálem a příprava  projektu na získání nových vedoucích a jejich vzdělávání. I letos se odbor mládeže pustí do vzdělání vedoucích kroužků. Bezplatně jim nabídne certifikovaný kurz první pomoci a na podzim potom kurz pro nové vedoucí mládeže. Nelehkým úkolem bude v letošním roce i aktualizace dat kontaktů na vedoucí kroužků na místních organizacích.

Za odbor mládeže Jiří Eichler