Zápis do spolkového rejstříku komplikuje chybějící sídlo organizace

Rada ČRS se na svém zasedání zabývala kromě jiného i doplněním názvu organizačních jednotek ČRS o zkratku z.s. (zapsaný spolek) do spolkového rejstříku.

Doplnění názvu provede Rada ČRS u všech územních svazů i místních organizací, avšak jak informoval právník Rady, Mgr. Zdvořáček, aktuálně je to však možné zhruba u poloviny místních organizací, které mají ve spolkovém rejstříku bezchybný zápis. U druhé poloviny nelze zkratku z.s. do názvu doplnit, protože zápis MO ČRS v rejstříku je neúplný – vesměs chybí povinné sídlo organizace.

Tyto místní organizace budou prostřednictvím územních svazů vyzvány k uvedení sídla MO a jeho doložení příslušnými doklady (výpis z katastru nemovitostí v případě sídla ve vlastním objektu MO, souhlas vlastníka jedná-li se o pronájem či sídlo v bytě některého funkcionáře). Teprve poté bude moci Rada ČRS uvést jejich název do souladu se Stanovami ČRS a novým občanským zákoníkem.