Vyúčtování bylo zahájeno

V úterý 30. 10. 2018 bylo zahájeno vzájemné vyúčtování mezi Středočeským územním svazem a středočeskými místními organizacemi.

Pracovníci sekretariátu SÚS začínají pravidelně každý rok koncem měsíce října objíždět místní organizace a účtovat zejména prodané povolenky a členské známky. Prvním místem setkání pracovníků a zástupců místních organizací bylo jako obvykle krásné město na soutoku Labe a Vltavy, které je sídlem jedné z nejpočetnějších místních organizací. Právě mělnická organizace pravidelně poskytuje zázemí pro pracovní setkání s jednotlivými organizacemi z okresu Mělník.

Výjezdy jsou naplánovány ve většině případů na úterý, středu a čtvrtek po celý měsíc listopad. Během návštěvy každého regionu probíhá kromě finančního vyrovnání i fyzická inventura hmotného majetku SÚS. Vždy v pondělí a v pátek se pracovníci věnují vyřizování běžné agendy, která se nahromadila během jejich nepřítomnosti v kanceláři.

Pracovníci sekretariátu přivážejí funkcionářům místních organizací územní a celosvazové povolenky na příští rok, úlovkové lístky, popisy revírů (respektive letos dodatky), různé tiskopisy, publikace, reklamní předměty, nástěnné i stolní kalendáře, propisky apod.  

Ve finančním vyjádření pro představu se jedná o cca 23.000 ks územních pstruhových a mimopstruhových povolenek v hodnotě cca 24 milionů Kč a cca 14.000 ks celorepublikových a celosvazových P a MP povolenek v hodnotě cca 25 milionů Kč a dále jsou předávány členské známky v hodnotě cca 17 milionů korun. Shrnuto: každý rok projde rukama zaměstnanců v průběhu listopadu za bezmála 70 milionů cenin a kromě toho ještě několik tun materiálu, který se musí naložit, vyložit atd.

Při tomto setkání MO mj. předávají i vyplněné formuláře vlastní výroby násad a evidence hospodaření na revírech a chovných rybnících. Po kontrole uvedených údajů a jejich případném doplnění, budou materiály v sekretariátu během zimy roztříděny, připraven předávací protokol s konkrétním uvedením všech předávaných listin a po obdržení sumarizace úlovků, zajistí sekretariát jejich centrální předání orgánu státní správy rybářství tj. Krajskému úřadu Středočeského kraje, část Ministerstvu zemědělství – kam spadá MO Uhříněves.

Další službou pro místní organizace je během setkání i možnost objednání dodání krmných směsí pro chov ryb a také zajištění násad ryb do revírů a chovných rybníků a také zajištění kurzů a školení v následujícím roce. Při hospodářském vyrovnání dále pracovníci nabízejí místním organizacím, že za ně na základě plné moci vyřídí výjimky na lov elektrickým proudem nebo udělení výjimky na vysazování, či odlov mníka jesena aj.

To ale zdaleka není vše, co v průběhu výjezdů po kraji pracovníci zajišťují.

Jen na okraj: díky neustálým dopravním omezením, uzavírkám a komplikacím je stále větším dobrodružstvím přijet na místo včas a bez úhony. 

Jaroslava Fryšová