Výroční členská schůze MO Bělá pod Bezdězem

Výroční členská schůze místní organizace Bělá pod Bezdězem se uskutečnila v plánovaném termínu dne 24. 2. 2018. Vzhledem k charakteru schůze (volební) byla již vlastní přípravě, zabezpečení a průběhu věnována ze strany všech členů výboru mimořádná pozornost.

S termínem schůze byli všichni členové naší MO s dostatečným předstihem obeznámeni (každý obdržel osobní dopis výboru s termíny akcí na celý rok), zveřejněno dále na webových stránkách organizace. 

Návrh programu jednání byl též s dostatečným předstihem zveřejněn s cílem vzbudit zájem o průběh schůze u co největšího počtu členů. I přes tuto snahu výboru se dostavilo pouze 34 členů MO.

V průběhu samotného jednání odezněly velmi kvalitní příspěvky od všech funkcionářů MO. Byla využita technika k ozvučení vystoupení a promítnuty prezentace s doprovodnými komentáři a grafy. Příprava takto pojatých vystoupení byla pro funkcionáře poměrně časově náročná.

Nesmíme však zapomínat ani na obsahovou skladbu schůze. Velice pečlivě byl sledován cíl, aby v souladu s požadavky Stanov ČRS a Jednacího řádu ČRS odeznělo vše potřebné.

Dále bylo nutné reagovat i na současný vývoj v SÚS a tímto se dostala do usnesení řada oblastí.

Především lze z usnesení v tomto směru zdůraznit:

  • Schválení návrhu Statutu rozvojového fondu na nákup vodních ploch u SÚS.
  • Schválení ponechání všech revírů MO ve sdruženém rybolovu pod ČRS SÚS.
  • Závazek organizace ve spolupráci se SÚS uspořádat rybářské závody „O pohár předsedy SÚS“ pro děti a mládež.

Pečlivě byl proveden návrh kandidátů nového výboru MO. V přímé volbě byl zvolen nový předseda MO  Dušan Hýbner. Do výboru MO byli zvoleni všichni kandidáti, které výbor navrhoval.

Vzhledem k dlouhodobě aktivní práci Dušana Hýbera v naší organizaci a z našeho pohledu k velice podstatnému zlepšení komunikace mezi SÚS a místními organizacemi a vytváření podmínek pro činnost organizací, naše členská schůze schválila a podporuje jednoznačně kandidaturu Dušana Hýbnera na předsedu SÚS a předsedu ČRS.

Dále vzhledem k dosahovaným výsledkům, rozsahu osvojených teoretických i praktických znalostí, odhodlání a chuti toto zúročit ve prospěch ČRS naše členská schůze schválila a podporuje kandidaturu Miroslava Neumana do dozorčí komise ČRS SÚS.

Volby byly řádně provedeny, cíle a úkoly schůze byly splněny, projednáním všech záležitostí místní organizace byly vytvořeny dobré podmínky pro činnost organizace v nastávajícím období.

Našemu jednání byl přítomen i vedoucí odboru mládeže SÚS Jiří Eichler, děkujeme tímto za jeho účast i jeho návrhy pro další činnost organizace.

Miroslav Neuman, jednatel MO Bělá pod Bezdězem