Varování! V povodí Stroupínského potoka hynou raci – pravděpodobně se jedná o tzv. račí mor

V jednom z přítoků Stroupínského potoka 1-  413 029 (MO Zdice) – Kublovský = Pařezový potok – byl aktuálně zaznamenán masový úhyn raků. Veškeré příznaky ukazují na nákazu tzv. račím morem (definitivní potvrzení by mělo být k dispozici koncem tohoto nebo počátkem příštího týdne). 

Jedná se o nevyléčitelnou a velmi nebezpečnou chorobu raků, jejíž dalšímu šíření tokem již nelze zabránit. Zabránit ale můžeme jejímu přenosu na další lokality v okolí. Přenos nákazy je možný jak s nakaženými raky (to jsou v této chvíli pravděpodobně všichni raci v toku, i ti, kteří na první pohled žádné známky nákazy nejeví), tak ale i s vodou z toku, popř. jakýmikoliv nevydezinfikovanými předměty, které s vodou či raky přišly do kontaktu (kýble, holínky, rybářské náčiní) a nebyly důsledně vydezinfikovány. Stejně tak lze nákazu přenést třeba s rybami, které pozřely nakažené raky.

K přenosu ale může dojít i třeba v mokré srsti koupajících se domácích mazlíčků (příklad – vykoupeme pejska pod jezem, který tvoří migrační bariéru v toku – ten pak neusušený přeběhne nad jez a přenese tak spory račího moru do dalších partií toku).

Proto je velmi důležité se vyvarovat zejména následujících činností:

– přenos raků na jiné lokality (opravdu jim již není pomoci a nákaza by se jen rozšířila do dalších populací)
– přenos ryb na jiné lokality
– používání stejné rybářské výstroje a výbavy v povodí Stroupinského potoka a jiných tocích

Z PREVENTIVNÍCH DŮVODŮ SE DOPORUČUJE VŮBEC DO TOKŮ STROUPÍNSKÝ, KUBLOVSKÝ A PŘEDEVŠÍM BZOVSKÝ VŮBEC NEVSTUPOVAT!

Mgr. David Fischer a RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.