V Berouně spolupracují rybáři s myslivci na utlumení kormoránů

Spolupráce mezi MO Beroun a mysliveckými sdruženími Svatý Jan pod skalou a Tetín nadále pokračuje. I v letošním roce se nám společně daří tlumit predátory na revíru Berounka 2 (411 001).

Tuto sobotu a neděli se na kormorány zaměřili lovci ze jmenovaných MS a úspěšně – sobota 11 ulovených kormorámů, v neděli pak 9.

Tímto bych chtěl jmenovaným MS poděkovat.

Karel Vildmon, hospodář MO Beroun