UPOZORNĚNÍ pro pořadatele letních táborů v SÚS: Podpoříme vás výrobky firmy INFINITY BAITS!

Jak jsem vás již informoval, v únoru při mé návštěve rybářského veletrhu For fishing 2018, jsem absolvoval řadu jednání s možnými partnery SÚS nejen o podpoře sportovní činnosti středočeských rybářů,  tak hlavně v podpoře našich dětí a mládeže.

Jednal jsem i s Petrem Pudilem, majitelem firmy INFINITY BAITS a můžu s potěšením sdělit, že minulý týden jsme dořešili spolupráci a rozsah podpory.

Pro letošní rok jsme se dohodli podpořit výrobky firmy všechny dětské rybářské tábory v SÚS, jde hlavně o nástrahy a návnady. 

Všichni zájemci z řad pořadatelů rybářských táborů se hlaste elektronicky na e-mail:crs.sus.hybner@seznam.cz, kde uvedte kontaktní telefon, adresu, na kterou podporu zašleme, dále počet dětí, jméno pořadatele tábora, místo konání a termín, vše prosím v co nejkratším termínu, čím dříve, tím lépe.

Děkuji touto cestou Petrovi Pudilovi – INFINITY BAITS za podporu naší mládeže a věřím že spolupráci ještě více rozjedeme.

Dušan Hýbner, předseda SÚS