Sucho, a ještě větší sucho

Na Středočeský územní svaz se obrací prakticky denně rybáři, příznivci Petrova cechu i vyděšení spoluobčané s oznámením o hynutí ryb v důsledku vysokých teplot, nízkých průtoků, nedostatku kyslíku, zkrátka důsledku vysokých teplot a sucha. Z posledních uvedu například žádost o pomoc s úhynem ryb a raků v potoce Brzina či pomoc s okysličením zapadlého rybníka na Kolínsku.

Věřte, že nikdo není z nastalé situace zkroušenější než rybáři, zodpovědní funkcionáři svazu a správci revírů či rybníků. Ti všichni vidí totální zmar své dlouholeté práce. Vidí hynout ryby o které se několik let starali. Ryby, které měly potěšit rybáře v následují sezoně, ryby, které se měly stát základem dalších generací. Ztrácí iluze a vize pro následující roky.

Velice nás to mrzí, ale v případě drobných vodotečí činíme vše, co je v našich silách. Uživatelé revírů se snaží přenášet ryby do míst, kde je šance na jejich přežití, ale ne vždy je rybu kam přemístit. Navíc nás velice limituje teplota. Ryba, která je dlouhodobě ve stresu díky nedostatku kyslíku a vysoké teplotě vody, ryba, která delší dobu nemůže přijímat potravu a je zesláblá velice těžce snáší další stres při odlovu a transportu. Výsledky těchto záchranných akcí nejsou vždy úplně přesvědčivé.

Hospodáři hledají řešení, kde se dá. Na několika vodotečích, které se ztrácí před očima byly prověřovány manipulační řády. Ale kde vzít vodu, když neteče. Přítoky do rybníků jsou menší než výpar. Mnohde pomohou jednotky HZS a spřátelené hasičské sbory, někde pomůže soused, který pomůže s přívodem elektřiny, aby bylo možné zapojit čerpadlo k okysličení vody.

To, že zmizela Brzina, Chotýšanka, Šembera, Javornice a další nejmenované malé pstruhové potoky, je smutný fakt. Hospodářský odbor připravuje reakci na dlouhodobě katastrofální průtoky a na konferenci SÚS bude vyhrazen prostor k hledání řešení.

Co nás však čeká v nejbližší budoucnosti? Máme se obávat vyschnutí rybníků a pískoven. Neuhynou za měsíc naše obsádky revírů až se prodlouží noci a začne odumírat řasa a sinice? Vyhlídky jsou neveselé, ale musíme věřit, že si příroda tak jako vždy v minulosti poradí. Pokud ji budeme schopni pomoci, poprosím učiňte tak. 

S poděkováním všem funkcionářům, rybářům a sympatizantům. Kteří pomáhali a pomáhají s monitoringem situace, záchranou ryb či jen pouhým šetřením vody.

Příjemné prožití druhé poloviny prázdnin a přáním přiměřeného množství srážek pro naši přírodu a zejména pro naše revíry přeje Pavel Horáček, jednatel SÚS