Rybářská stráž s celokrajskou působnosti v akci

První, větší, letošní namátková kontrola revíru v SÚS členy rybářské stráže s celokrajskou působností proběhla tento pátek (9. 6. 2017) na Labi a zúčastnili se ji dva členové: Radek Zahrádka č. 8733 a Dušan Hýbner č. 08821.

IMG_9462Ke kontrole byl využit člun s příslušenstvím z MO Mladá Boleslav, které touto cestou děkujeme za spolupráci a vstřícný přístup.

Kontrola byla zahájena v 18.30 hodin a ukončena v 23.00 hodin. Během této doby bylo zkontrolovány tři rybářské revíry a rybník Dvorce. Celkem bylo zkontrolováno 67 lovících.

20170609_201057Kontrola byla provedena na revírech č. 411 050 Labe 18 – 11 km 80 ha – uživatel  revíru MO Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, č. 411 165 Labe 18 A – 65 ha – Proboštská Jezera – uživatel revíru MO Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, č. 411 051 Labe 19 – 6 km 50 ha, uživatel MO Čelákovice a byla ukončena na rybníku v majetku SÚS č. 411 989 Dvorce.

Kontrola byla naplánovaná na tyto úseky Labe ze dvou důvodů, jednak na brandýském úseku byla při loňské kontrole zjištěna řada nedostatků, a tak nás zajímal aktuální stav a za druhé právě na  Labi v užívání MO Čelákovice a MO Brandýs nad Labem bude s největším  IMG_9402pravděpodobností během několika málo dní vyhlášen na základě výjimky MZe lov non-stop 24 hodin v období od 16. 6. do 30. 9. A tak jsme kontroly využili k monitoringu celého úseku.

Musíme s radostí konstatovat, že celá kontrola proběhla v naprostém klidu a pohodě. Překvapily nás i vzorově posečené břehy od Povodí Labe, které dělají tento úsek přehledným. Břehy byly naprosto čisté, bez odpadků. Lovící byli slušní a komunikativní, nebyl zaznamenám IMG_9393žádný lovící pod vlivem alkoholu, jako tomu bylo u předešlých kontrol. Lovící měli svá místa vzorně uklizena a rovněž sumáře úlovků a docházek byly, až na několik drobností, které se okamžitě odstranily, v naprostém pořádku. Jedinou černou kaňkou byl prokázaný přestupek dvanáctiletého chlapce, který se ho dopustil z nevědomosti. Chlapec byl poučen a proškolen, zde jsme povolenku nezadrželi a vyřešili domluvou, pokárat by spíše zasloužil jeho vedoucí z rybářského kroužku.

20170609_215503Děkujeme toto cestou všem lovícím za zodpovědný a poctivý přístup k platným předpisům a uživatelům revírů za péči, kterou svěřeným vodám věnují. Tato kontrola jasně ukázala, že pro slušné a poctivé rybáře nemůže být činnost RS buzerací a vzájemným otravováním, ale spíše příjemným a vzájemně přínosným setkáním. Věříme, že jsme na všechny dotazy lovícím při kontrole odpověděli srozumitelně a jasně. Bylo jich mnoho a právě i v těchto neoficiálních setkáních s našimi členy vidíme při kontrolách obrovský přínos.

Brzy při další plavbě na viděnou.

Dušan Hýbner a Radek Zahrádka

20170609_173851 20170609_173903 20170609_180150 20170609_201453 IMG_9385 IMG_9414 IMG_9420 IMG_9447 IMG_9458