Rybářská stráž na Berounce nezahálí

Dne 21. 7. 2018 a přes noc na další den provedla RS MO Beroun v součinnosti s PČR Beroun kontrolu revíru Berounka 3, č. 411 001. Bylo zkontrolováno celkem 24 lovících a z toho byla zadržena jedna povolenka k lovu za přestupek – lov mimo povolenou dobu lovu.

Zároveň byly uděleny dvě napomenutí za nezapsané příchody. Pravidelné kontroly zde budou pokračovat.

Za MO Beroun Václav Růžička