Profil organizace
Středočeský územní svaz

ČRS zapsán v registru občanských sdružení MV ČR pod č.j. VSP/1-1444/90-R dne 21.6.1990

   Rybářství provázelo ve svých různých formách člověka po celou dobu jeho existence. Od prostého lovení ryb až k racionálnímu využívání tekoucích vod jako rybářských revírů.
   Naše rybníkářství patří již od doby 15. století k velmi prosperujícím činnostem. Produkuje nejen tržní ryby, ale i násady pro zarybňování rybářských revírů. Mnohasetletá existence rybníků vytvořila spolu s okolím významný ekosystém, který vytváří podmínky k existenci unikátních rostlinných a živočišných společenstev, včetně vzácných a chráněných organizmů.

Profil organizace za rok:

           

 

 

 

 

 

 

 


Český rybářský svaz, Středočeský územní svaz, K Novým domkům 82, 159 00 Praha 5 - Lahovice