Proč zveřejňujeme násady?

Je tomu už více jak rok, kdy jsme začali zveřejňovat nasazování ryb do našich revírů. To členská základna našeho svazu kvitovala s povděkem a přidalo se i několik našich MO, které nastoupily stejnou cestu, jež je v dnešní době naprostou nutností.

Ryby vysazené do LabePřesto registruji i některé záporné reakce na naše články o násadách, spíše jde o vulgární osočování, ale budiž, každý má nějaký způsob chování a mantinely vyjadřování, a tak se pokusím naše počínání vysvětlit.

1. Podat informaci o násadách je to nejzákladnější, co můžeme pro naše členy učinit a je to naší povinností. Členové si každý rok kupují členské známky a povolenky, jsou to naši zákazníci a my jsme povinni jim za vložené finanční prostředky dát alespoň tyto informace. To nejsou moje ryby, nebo jednatele či hospodáře, to jsou naše ryby a byl bych rád, aby v této věci bylo jasno.

DSCN21692. Je potřeba říci, že ani zdaleka nezveřejňujeme všechny násady, které se do revírů v našem kraji dávají a to z mnoha důvodů. Jednak to není v našich silách, protože nemáme takový aparát, aby zvládl sledovat násady do všech revírů, ale tím hlavním je specifikace našeho územního svazu, kdy mají MO na revíry, na kterých hospodaří, dekrety ve svém držení a zarybňují si je dle svého uvážení. To znamená, že rybu mohou nakupovat od jiných dodavatelů než je ÚS, mohou si ji vyrábět na rybochovných zařízeních atd. a o těchto násadách vás můžeme informovat jen tehdy, pokud nám dotyčná MO IMG_0470zašle zprávu s fotografiemi a má zájem o zveřejnění. Dělá to běžně Mladá Boleslav, Brandýs nad Labem, Bělá p. Bezdězem, Čelákovice a další. Doufám, že ty místní organizace, které tak nečiní, zarybňování alespoň sdělují členům ve svých místních organizacích.

Další násady, o kterých vás informujeme, jsou ty, které probíhají na objednávku MO a zajišťuje je SÚS, nebo nasazování na revíry, na kterých hospodaří přímo SÚS jako uživatel. Tyto informace o násadách jsou na našich stránkách nejčastější, kdy vás informujeme, co jsme rozvezli, kam a odkud.

IMG_93293. Z reakcí členů na zveřejňování násad je jasně čitelné, že řada z nich ani netuší, co vše se do našich rybníků, tůni, řek a pískoven nasazuje a je jen dobře, že jim tyto informace můžeme poskytnout. Propagujeme tak naši práci směrem nejen k členům, ale i k veřejnosti. Některé druhy ryb se nasazují i z dotací, kde je přímo v podmínkách dotace povinnost propagace, což opět zveřejňováním plníme.

Nesmíme zapomenout i na konkurenci soukromých vod, a co může být pro naše revíry lepší reklamou a pozvánkou pro členy, než to, že se o revír někdo stará a poctivě zarybňuje?! Jak jinak máme přilákat nové členy a děti, než na krásné zarybněné revíry? Stačí si jen uvědomit na kolika revírech hospodaříme, co to dá práce, abychom pro další generace v řekách zachovali parmu, tlouště, okouna, pstruha, lipana atd., vždyť vynaložené prostředky právě do těchto druhů ryb se nám, rybářům, v podobě ulovené ryby vrací minimálně, jde jen o zachování původních druhů ryb pro další generace. Stojí nás to obrovské usílí a velké finanční prostředky, ale kdo o tom ví? Kde se to v tisku dočtete? Kde zjistíte, co všechno pro přírodu v naší zemi rybáři dělají? Nikde, a to je špatně! Musíme začít přemýšlet jinak a ????????????????????????hlavně se začít jinak chovat, než nás dnešní doba smete z povrchu zemského. Je strašně jednoduché pod zveřejnění násady na facebooku napsat, že jsme debilové… ale my prostě přemýšlíme jinak, rozhodli jsme se změnit styl fungování a osobně jsem přesvědčený, že se nám to vyplácí. Vždyť komu prospěje, že dáme krásnou násadu do vody a ví o tom jen předseda, hospodář a maximálně tak řidič, který násadu dovezl? Co tím jako získáme?

4. Kritici říkají, že po zveřejnění násady najedou na revíry masaři. Kdo je masař? Lovící, který přijede, loví a dle pravidel si ponechá ulovenou rybu? Ten určitě ne. Pokud však k revírům najedou lovící, kteří porušují denní limity a počty ponechaných úlovků, není to přece chyba zveřejňování násad, ale naše, že si nejsme schopni revíry ohlídat! Pokud někdo porušuje pravidla, máme od toho Policii ČR a RS, na tom zveřejnění násad nic nezmění. Buďte tedy všímaví k tomu, co se u vody děje a pak podle toho jednejte. Vidíte porušení pravidel, volejte RS nebo policii. Vždyť je to i váš majetek. Navíc, kde jsou po nasazení ryb rybáři, tam nemají klid rybožraví predátoři ani pytláci, kde jsou rybáři měla by být i RS. Vše to prostě do sebe zapadá.

IMG_48855. Nesmíme zapomínat ani na návratnost revírů, ekonomiku a tady to asi mnozí nechápou nebo o tom neví: Na základě dosažených úlovků na jednotlivých revírech rozděluje každoročně SÚS dotaci na vícezarybnění, takže poctivě nasazená, ulovená a zapsaná ryba se nám do našeho revíru zase vrátí.

6. Rybářské právo není jenom povinnost chovat a chránit ryby a vodní živočichy, ale také právo si je, v rámci daných pravidel, přivlastňovat. Nenadávejme proto členům, že si kapříka uloví k vlastní spotřebě a nenadávejme lovícím, co chytají metodou chyť a pusť, neboť každého je to svobodná vůle, a pokud je vše v mezích pravidel, není důvod se na sebe mračit.

??????????7. Nesrovnávejme spolu nesrovnatelné, jako jsou revíry ČRS a soukromé revíry, to prostě nejde. Je to jako pěstovat květinu v jednom skleníku na své oplocené zahradě a pěstovat ji ve volné přírodě…

Pokusil jsem se tady osvětlit, co nás vede ke zveřejnění násad a pro jednou už ukončit, z mého pohledu, nesmyslné diskuze okolo zarybňování. Vím, že kdo se nad tím zamyslí, toho mé argumenty přesvědčí, stejně tak vím, že když chceš psa bít, hůl si vždycky najdeš… Přál bych si mezi námi více tolerance, vzájemného respektu a úcty, vždyť si k vodě chodíme hlavně odpočinout.

Přeji Vám klidný zbytek sezony a bohatě zarybněné revíry.
Petrův zdar

Dušan Hýbner