Přijďte na akci „ČISTÉ BŘEHY POLABÍ“

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz, sekce položená tímto zve všechny rybáře, přátele, rodiny s dětmi, občany obcí Čelákovice, Toušeň, Káraný, Brandýs nad Labem a širokou veřejnost na akci, zaměřenou na zvelebení naší krásné řeky i přilehlých tůní a spojenou s příjemnou jarní procházkou.

Budou se sbírat odpadky, které při svých aktivitách zanechali návštěvníci revíru a turisté.  Pytle a kontejnery na odpadky jsou zajištěny. Svoz odpadků zajišťuje Povodí Labe a Město Čelákovice. Více informací vám rádi podají Pavel Jindřich tel. 725 563 919 a Šárka Kaucká tel. 603 982 735 (Čelákovice), Ondřej Šulc tel. 774 412 795 Brandýs n/L.

Datum konání této akce je 2. 4. 2017. Pro zájmovou skupinu v okolí Čelákovic je sraz ve 13 hodin u Lávky v Čelákovicích a pro skupinu v Brandýse nad Labem je sraz ve 13 hodin na komoře Zdymadla v Brandýse. Zde bude přivítání účastníků a TATA_alpharozdělení do menších skupin. Dále budou podány instrukce a směry, kudy se jednotlivé skupiny vydají. Ukončení akce bude po dosažení stanovené mety, po té volný rozchod. Pro každého účastníka bude připravena maličká odměna ve formě památečního buttonu    
Drobný dárek obdrží i děti, takže je určitě vezměte s sebou.

Směry úklidu:

Čelákovice – rybářský revír Labe 19, Labe 19 A a Labe 18

1. Levá strana Labe směr proti proudu – konec u jezu v Přerově nad Labem (6 km)
2. Pravá strana Labe – konec u jezu v Přerově nad Labem (6 km)
3. Tůň Grado – směr k lávce přes Grado, za lávkou doleva, obejít tůň a konec opět u lávky (2 km)
4. Tůně – Václavka, Homolka, Byšická, Kozí Chlup a Řehačka – turistická trasa – konec Řehačka
5. Levá strana Labe směr po proudu – Konec v Toušeni u soutoku s Jizerou (3,5 km)
6. Pravá strana Labe – konec u Prefy (5 km)

Místa pro uložení pytlů s odpadem:

1. pod Čelákovickou lávkou
2. Sedlčánky – u tůně Hrad – kontejner
3. viditelná a dobře přístupná místa těsně u břehu Labe – lodě
4. Byšická tůň – u značky Přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně
5. Řehačka – u rybářské chaty
6. Grádo – u lávky přes Grádo

Brandýs nad Labem – rybářský revír Labe 18

Úklid bude probíhat na pravé straně řeky Labe – konec na soutoku Labe s Jizerou. Místa pro uložení pytlů s odpadem jsou na viditelných a dobře přístupných místech (určí p. O. Šulc)

Odpad bude odvážen členy ČRS z tůní a ze břehů Labe pracovníky Povodí Labe pomocí pontonové lodě do Sedlčánek ke kontejneru. Město Čelákovice zajistilo odvoz kontejneru z obce Sedlčánky.

Akce se koná za podpory:

Český rybářský svaz z. s., Středočeský územní svaz, sekce položená
Český rybářský svaz z. s., Místní organizace Čelákovice
Český rybářský svaz z. s., Místní organizace Brandýs nad Labem Stará Boleslav
Povodí Labe s. p.