Předseda SÚS bilancuje poslední čtvrtrok

Čtvrt roku uběhlo jako voda a je tu již tradiční bilancování, co se za tu dobu v SÚS událo. Nebylo toho málo, ale ve stručnosti připomenu jen to nejdůležitější.

  1. 4. jsme uspořádali aktiv vedoucích rybářských kroužků na Zbraslavi, účast 44 vedoucích. Probrala se témata jako dotace na mládež a volnočasové aktivity a jejich vyúčtování, projekt „vodníci“, podpora rybářských kroužků a ukázky RT, součástí byl i kurz první pomoci.
  2. 4. se konal závod O pohár předsedy SÚS pro dospělé na rybníku Stržený. Měl vynikající úroveň, skvělou účast – 169 lovících a nachytalo se 1 100 kg ryb.
  3. 5. jsme oficiálně otevřeli nový rybník Stržený u Milína (7 ha), který je v majetku SÚS.
  4. 5. se konaly závody O pohár předsedy SÚS pro děti a mládež na rybníku Slon v Bělé pod Bezdězem. Tady opět skvělá účast – 112 dětí z 22 MO a 4 ÚS. I když ryby moc nebraly, akce se vydařila a děti byly nadšené.

Náš územní svaz, a především naše místní organizace ve spolupráci s odborem LRU zvládly během měsíce uspořádat tři mistrovství republiky. Nejprve se konalo MiČR handicapovaných (17. – 20. 5.) v Mladé Boleslavi na Jizeře, poté MiČR plavaná ženy (16. – 17. 6.) v Kolíně na Labi a do třetice MiČR muška ženy a muži (22. – 24. 6.) v Berouně na Berounce.

Touto cestou bych chtěl velmi poděkovat všem pořádajícím místním organizacím a našemu odboru LRU za odvedenou práci a uživatelům revírů za zapůjčení vod pro závodní účely.

A když už jsme u sportu, tak poděkování si zaslouží všichni naši sportovní rybáři všech věkových kategorií, kteří náš ÚS na všech těchto akcích reprezentovali a dosáhli skvělých výsledků, o kterých vás pravidelně informujeme.

Pravidelně se scházel výbor SÚS, který ve spolupráci se sekretariátem připravuje konferenci našeho územního svazu. Ta se bude konat 22. 9. v Průhonicích a je volební.

V této souvislosti mohu sdělit, že z MO dorazilo 18 kandidátských návrhů, které se budou ucházet o 11 míst ve výboru SÚS.

Do dozorčí komise SÚS přišlo z MO 13 návrhů, z nichž se bude na konferenci volit nová sedmičlenná DK ÚS.

Do Rady ČRS jsou navrženi tři kandidáti, z nichž na konferenci zvolíme jednoho, který bude náš ÚS spolu s nově zvoleným předsedou ÚS zastupovat.

Dále je navrženo 31 delegátů na Sněm ČRS, z nichž budeme volit 21 delegátů, kteří nás budou na sněmu ČRS v listopadu zastupovat.

Další návrhy z MO jsou do všech pracovních komisí a odborů, které bude následně po konferenci nově zvolený výbor jmenovat.

Děkuji touto cestou MO za zaslané návrhy a navrženým za chuť pracovat pro náš územní svaz. Až budou všechny kandidátky připraveny, budou zveřejněny v sekci intranet na našem webu, aby se s navrženými mohli v klidu seznámit delegáti a prodiskutovat je v MO. O všem budete včas na našich stránkách informováni. Jedno skvělé info vám však mohu prozradit již nyní a to, že do orgánu SÚS kandidují i dvě ženy rybářky ?. Což je úžasné!

Z naší konference vám rovněž chystáme přímé vstupy a online přenos, abyste byli okamžitě a nezkresleně informováni o dění v sále, průběhu a výsledků jednání.

Ekonomický odbor ve spolupráci s hospodářským odborem a VÚS rovněž připravil a navrhl ceny násadových ryb pro období 2019 – 2020, z kterých se vychází při kalkulaci povolenky, a dle kterých proplácíme našim MO plnění ZP vložených revírů do společného rybolovu. Téměř u všech druhů ryb byla kalkulace násadových ryb k proplácení MO do sdružených revírů zvýšena, a to jak za kg, tak i za kus. Největší nárůst bude u násad okouna, lipana, pstruha obecného, štiky a candáta, výrobní MO jistě potěším i zvýšením ceny u kapra. Věřím, že tyto nové ceny budou ještě více motivovat naše výrobní MO k chovu nedostatkových a dravých ryb.

Velkou radost mám i z práce HO na kategorizaci pstruhových revírů a přípravách návrhů na jejich efektivnější hospodaření. Vše by mělo být nachystáno pro územní konferenci, stejně jako návrh BPVRP, které budou platné na vložených revírech v SÚS, pokud je konference schválí. Ty budou sledovat zejména ochranu ryb, například parmy, okouna, pstruha obecného.

Vodníci nám frčí a zapojují se do nich další a další MO. Na letošní jaro si akci nachystalo 10 místních organizací, které u svých revírů přivítaly 1 058 školáků, ale i dětí z mateřských škol.  V průměru to vychází na 105 dětí na jednu akci, a to je skvělé číslo. A že naše akce mají smysl, i kdybychom získali jen jednoho člena, o tom nemusíme pochybovat, ale mnohem větší dopad mají na děti v tom, že je zároveň učíme, jak se mají v přírodě chovat a poznávají, že si ji musíme chránit. Ostatně ohlasy dětí ze Sedlčan, které po „vodníkovi“ druhý den naprosto spontánně napsaly dopisy rybářům tamní MO, a my jsme některé z nich uveřejnili na našem webu, mluví za vše. Bylo to krásné čtení, upřímné, a kdo nečetl, vřele doporučuji!

Je radost sledovat cvrkot v našem ÚS na webech a sociálních sítích místních organizací, kde soustavně a důstojně prezentujeme naši práci směrem k rybářské obci i nerybářské veřejnosti. Vypadá to, že jsme ve většině pochopili, oč nám v tomto směru jde a že jsme na jedné lodi. Také to přináší výsledky v podobě dotací a sponzorských darů, ale i kvalitní spolupráci na úrovni obcí, kraje i MZe.

Důkazem mých slov, nechť je třeba v minulých dnech nově dojednaná podpora našich táborů od firmy Infinity Baitis pana Pudila, která bude letos všechny naše tábory zásobovat nástrahami a návnadami, které už jsou na cestě k vedoucím táborů.

Na závěr už mám je jedno, milí středočeští rybáři a rybářky, přeji vám všem krásné léto, prožijte ho, jak nejlépe umíte, když to bude na našich revírech, budeme jen rádi. My se flákat nebudeme, a i přes letní období budeme zarybňovat.

Abych jen nechválil, s příchodem léta a nočního rybolovu se na revírech setkáváme ve velké míře s neukázněnými rybáři a pytláky. Jak jsem již psal v minulém týdnu, zvýšíme kontroly a pořádek si uděláme. Přijali jsme některá opatření, abychom tento nešvar okamžitě zastavili a o výsledcích kontrol vás budeme informovat. Vás všechny prosím o spolupráci s členy RS, a především o jejich podporu, vždyť chrání náš společný majetek, naše společné zájmy.

Děkuji vám za vaši práci v MO, za to že jste s námi, a že se u vody budete chovat slušně a prosím, nebuďte k okolí lhostejní.

Užijte si to.

Dušan Hýbner