Prázdniny jsou blízko, a tak nám nezbylo, než se naposledy sejít v rybářském kroužku na Mělníku

Kroužek organizuje při DDM Mělník, MO ČRS Mělník a po školním roce, kdy se každé pondělí děti scházely k rybolovu v teorii i praxi, složily závěrečné zkoušky. Poslední pondělí před prázdninami jim byly slavnostně předány rybářské lístky a povolenky k lovu.

Akci doprovázelo setkání s rodiči, kterých chodí díky svým dětem k vodě stále více a někteří si letos také poprvé v životě pořídili rybářský lístek a povolenku, jiní se k rybolovu vrátili po letech.

Letošní kroužek navštěvovalo 28 dětí z toho 18 úplných nováčků včetně 6 dívek. Kdo již lístek vlastnil, obdržel osvědčení o absolvování rybářského kurzu.

Většina dětí se setká již v létě na rybářském táboře v Horkách nad Sázavou a ti, kdo nejedou, se mohou těšit znovu na kroužek od září. Zápis probíhá elektronicky od 3. 9. na stránkách DDM Mělník.

Závěrem je důležité poděkovat všem rodičům a vedoucím, kteří kroužku pomáhají, zvláště pak naší dobré duši a „tetě“ Ále Hlaváčkové, která vytrvale vymýšlí, jak setkání zlepšit, oživit a celý kroužek vede.

Mělnické organizaci, která pomáhá s výlety a náplní zimních kroužků, kdy se děti učí teorii a zákony. A v neposlední řadě městu Mělník, které podporuje aktivity dětí a provoz DDM Mělník.

Děkujeme dětem i dospělým a budeme se těšit opět na viděnou.

Za MO Mělník, Marek Macholda – jednatel