Pravidla rybolovu na rybníku Píště (Rachyně)

Pravidla rybolovu na rybníku Píště v k. ú. Rachyně
(Blažejovický potok 2) – 413 996

Rybolov ve pstruhovém režimu je umožněn na základě platné pstruhové celorepublikové, celosvazové, středočeské územní povolenky nebo místní nebo povolenky pro nečleny ČRS a zakoupeného „Oprávnění k hospodářskému odlovu na rybníku Píště = Rachyně “ (místenky), vydávaného za manipulační poplatek 50,- Kč.

A/ Oprávnění k hospodářskému odlovu ( místenka )
1. Místenky jsou vydávány zájemcům za manipulační poplatek 50,- Kč (poplatek slouží k pokrytí nákladů na výdejce, ostrahu a údržbu okolí rybníka ), místenky lze rezervovat u výdejce na tel: 603 516 815 každý den od 8.00 do 18.00 hod.
2. Výdejce vystavuje místenky každý den od 7.30 do 8.30 a od 15.00 do 16.00
3. Místenka se po ukončení rybolovu vrací buď přímo výdejci nebo do schránky na hrázi rybníka.
4. Informace o rybolovu poskytuje kancelář Středočeského územního svazu ČRS a výdejce povolenek.

???????????????????????????????B/ Rybářský řád
Sportovní rybolov se řídí zákonem č. 99/2004 Sb., jeho prováděcí vyhláškou č. 197/2004 Sb. a bližšími podmínkami s následující úpravou
a) Boaty povoleny
b) Brodění povoleno
c) Lov na dírkách povolen na vlastní nebezpečí – možno provádět po úplném zamrznutí hladiny. Při činnosti na ledě a lovu ryb pod ledem je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy. Nutno kontrolovat mocnost ledu a v případě nebezpečí prolomení musí být okamžitě plocha vyklizena. Při vylovování ryb s nimi musí být zacházeno šetrně. Maximální průměr dírky je 25 cm. Zákaz prosekávání dírek sekyrou nebo pilou (bezpečnostní důvody). Při lovu na dírkách lze použít i těsto a rostlinné nástrahy. Lov na dírkách povolen pouze na 1 prut (udice)
d) Zákaz rozdělávání ohňů na březích rybníka
e) Zákaz znečišťování pobřežních partií včetně zákazu čištění ryb
f) Na přilehlých komunikacích je nutné zachovat průjezd vozidel
g) Pro parkování jsou vyhrazena místa po obou stranách příjezdové komunikace k mlýnu
h) Přívlač a lov na umělou mušku povoleny celoročně
i) Lov lososovitých ryb povolen 7 dní v týdnu
j) Zákaz lovu na živé nástrahy

???????????????????????????????Před ukončením lovu a odevzdání místenky nezapomínejte zapsat úlovky do svých povolenek.
Znění  popisu  nového pstruhového  revíru  SÚS od roku 2009

413 996 – BLAŽEJOVICKÝ  POTOK  2 –  PÍŠTĚ  (RACHYNĚ) – Služby rybářství J. Moravec a Středočeský územní svaz 7,5 ha

Ryby lze lovit na rybníku Píště v k. ú. Rachyně u D1 (exit 75) mezi Blažejovicemi a Hořicemi. Přívlač a muškaření povoleno celoročně. Ostatní ustanovení rybářského řádu zůstávají v platnosti. Místenkový režim. Místenku s bližšími podmínkami za poplatek 50,- Kč vydává: (aktuální informace na www.crs-sus.cz)  Lov lososovitých ryb povolen 7 dní v týdnu.

UPOZORŇUJEME LOVÍCÍ, ŽE NA TÉTO NÁDRŽI probíhá odlov v souladu s § 3 zákona o rybářství – hospodářská těžba udicí na chovném rybníku a v rámci stanovení bližších podmínek výkonu rybářského práva na této nádrži, přistupuje Středočeský ÚS k úpravě podmínek takto:

PŘI ZIMNÍM LOVU NA DÍRKÁCH JE ZAKÁZÁNO:
1. VNADĚNÍ
2. CHYTÁNÍ NA ŽIVÉ NÁSTRAHY (rybičky, červy, žížaly apod.)
JE DOVOLENO:
LOVIT NA TĚSTO, ČI ROSTLINNÉ NÁSTRAHY
S POUŽITÍM KLASICKÉHO SPLÁVKU,
ALE POUZE NA JEDNU UDICI ( PRUT).
TAKTO ULOVENÉ LOSOSOVITÉ RYBY V POČTU 3 KS/DEN SI MŮŽE LOVÍCÍ PO ZAPSÁNÍ PONECHAT. (odchylka od rybářského řádu – ustanovení pro pstruhové vody).