Po roce opět vyplňujeme sumář úlovků a docházek – do 15. 1.

Rok se s rokem sešel a máme to tu zase. Připomínáme tak jednu ze základních povinností každého člena, který měl na daný rok vydanou povolenku k rybolovu. V termínu do 15. 1.  musí odevzdat řádně vyplněný sumář úlovků a docházek, jež je II. oddílem povolenky k rybolovu, jejímu výdejci.

Splnění této povinnosti je jednou z podmínek k vydání povolenky k rybolovu na další rok. Vzor vyplnění sumáře úlovků a docházek je v příloze.

Povolenka_Pepa