Ohlédnutí za Republikovým sněmem ČRS

V sobotu 24. listopadu se uskutečnil XVII. Republikový sněm Českého rybářského svazu, z. s. Letošní Sněm byl volební a do kongresového centra Floret v Průhonicích se sjelo 158 delegátů a členů Republikové rady. My, HRDÍ STŘEDOČEŠI jsme byli plni očekávaní. Náš předseda, Dušan Hýbner kandidoval na předsedu ČRS.

Z celkového počtu 162 oprávněných delegátů (21 delegátů z každého územního svazu a 15 členů Republikové rady) se Sněmu zúčastnilo 144 delegátů a 14 členů Republikové rady, celkem tedy 158 oprávněných voličů.

Zahájení Sněmu bylo naplánováno na 9.30 hod., účastníky a hosty přivítal předseda ČRS JUDr. Alexander Šíma. Za státní a politickou reprezentaci se jako hosté zúčastnili Ing. Ladislav Skopal (Ministerstvo zemědělství ČR) a Ing. Pavel Kováčik (místopředseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda Podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství).

V rychlém sledu jednotlivých bodů programu proběhla volba pracovních komisí – mandátové, návrhové a volební. Byla provedena kontrola usnesení předcházejícího Sněmu v roce 2016. Jednatel ČRS Ing. Jan Štípek konstatoval, že usnesení XVI. Republikového sněmu z roku 2016 bylo ve většině bodů splněno. Následně předseda ČRS JUDr. Alexander Šíma obsáhlou zprávu o činnosti Českého rybářského svazu v období 2014-2018.

Mimo jiné také došlo k úpravě programu Sněmu. Náš delegát a 1. místopředseda SÚS, pan Jiří Novák navrhl, aby byl z programu jednání stažen návrh na změnu Stanov ČRS. Jediným důvodem ke stažení tohoto bodu programu byla ta skutečnost, že materiál předložený Radou ČRS nebyl komplexní, nebyl ani souladu s OZ a víceméně by byly Stanovy pouze „záplatovány“. A tak bylo navrženo, aby se komplexní revizí Stanov zaobíral Sněm v roce 2020. Absolutní většina delegátů návrh přijala. Tleskáme a palec nahoru. Stanovám je potřeba věnovat mnohonásobně více času, než by nám Sněm umožnil.

Velmi očekávaným bodem programu byla volba předsedy ČRS. Navrženi byli tito kandidáti: MUDr. Josef Doležal, Dušan Hýbner, PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA a Jiří Marek.

Každý z kandidátů prezentoval před zahájením volby svůj volební program. V některých bodech panovala mezi kandidáty shoda. Hovořilo se o zachování jednoty ČRS a celosvazového rybolovu, snahy o udržení stávajících revírů, intenzivní komunikaci se členskou základnou i politickými zástupci, digitalizaci svazové agendy a systematickou podporou sportovní činnosti a práce s mládeží. Nás může těšit, že náš kandidát, Dušan Hýbner představil delegátům profesionální prezentaci, která zaslouží absolutorium. To bylo prostě něco nového, co v minulosti nikdy žádný sněm nezažil.  Avšak škoda, že mnoho delegátů této prezentaci nevěnovalo pozornost. Proč tomu tak bylo, o tom můžeme spekulovat.

V prvním kole volby hlasovalo všech 158 delegátů, kvórum bylo 80 hlasů. Předsedou ČRS se již v prvním kole stal PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA, a to díky 80 hlasům, které získal. Druhým v pořadí byl náš kandidát Dušan Hýbner (48 hlasů), třetí MUDr. Josef Doležal (23 hlasů) a čtvrtý Jiří Marek (7 hlasů). Bohužel musím konstatovat, že ač konference Středočeského územního svazu zavázala delegáty podporou našeho předsedy, nestalo se tak. A díky tomu na řadu nepřišlo kolo druhé, kde by síly byly velmi vyrovnané.

V dalším bodu vyhlásila volební komise Republikovou radu a Republikovou dozorčí radu. Zástupce územních svazů do těchto vrcholných orgánů ČRS volily jednotlivé územní konference (předseda územního svazu je vždy členem Republikové rady z titulu své funkce), jejich funkční období je čtyřleté a začíná (a končí) vždy volebním sněmem.

Předsedy územních svazů ČRS byli na příslušných územních konferencích ČRS zvoleni, a členy Republikové rady ČRS ve volebním období 2018 – 2022 se stali:

Dušan Hýbner (Střč. ÚS ČRS), Ing. Karel Anders (ÚS ČRS m. Prahy), JUDr. Jaroslav Holý (Svč. ÚS ČRS), Václav Horák (Vč. ÚS ČRS), Ing. Pavel Kocián (ÚS ČRS pro Sev. Moravu a Slezsko), Ing. Karel Koranda (Jč. ÚS ČRS) a Ing. Jan Štípek (Zpč. ÚS ČRS).

Dalšími členy Republikové rady ČRS byli na příslušných územních konferencích ČRS zvoleni, a členy Republikové rady ČRS ve volebním období 2018 – 2022 se stali:

Radek Zahrádka (Střč. ÚS ČRS), Mgr. Radomír Bednář (ÚS ČRS pro Sev. Moravu a Slezsko), Ing. Miroslav Bialek (Vč. ÚS ČRS), Ing. Ivan Bílý, Ph.D. (Svč. ÚS ČRS), Ing. Josef Kostka (Jč. ÚS ČRS), PhDr., Mgr. Karel Mach, MSc., MBA (Zpč. ÚS ČRS) a Zdeněk Mužík (ÚS ČRS m. Prahy). 

Členy Republikové dozorčí rady ČRS byli na příslušných územních konferencích ČRS pro volební období 2018 – 2022 zvoleni a členy RDR se stali:

Mgr. Václav Pertl (Střč. ÚS), Lubomír Čilipka (ÚS ČRS pro Sev. Moravu a Slezsko), Vlastislav Fanta (Svč. ÚS ČRS), David Havlíček (Jč. ÚS ČRS), Ing. Leoš Křenek, Ph.D. (ÚS ČRS m. Prahy), Ing. Petra Matoušková (Vč. ÚS ČRS) a Roman Moulis (Zpč. ÚS ČRS).

V předposledním bodě jednání delegáti schválili usnesení z XVII. Republikového sněmu ČRS. 

Na závěr Sněmu poděkoval nově zvolený předseda Českého rybářského svazu Karel Mach za důvěru, kterou mu delegáti vyjádřili zvolením do funkce.  Odstupujícímu předsedovi JUDr. Alexandru Šímovi poděkoval za práci během posledních dvou volebních období. Nově zvolený předseda poté ukončil jednání XVII. Republikového sněmu.

Co říci závěrem? Buďme hrdi na našeho předsedu. Rok tvrdě pracoval na volebním programu, komunikoval se členskou základnou, pohyboval se na březích našich vod a chtěl se představit na všech územních svazech. Ne všude se to podařilo. Byl odmítnut a nedostal prostor hovořit před výbory některých ÚS. Už tato neochota cosi naznačovala. Často bylo slyšet, že je mladý, že ještě má čas. Ano je mladý. Má však čas ČRS?

Popřejme novému předsedovi mnoho zdaru při výkonu funkce a věřme, že se mu podaří naplnit jeho volební program. Zaznělo v něm mnoho slibů. No a za dva roky nás čeká další Sněm a tam panu předsedovi delegáti vystaví pololetní vysvědčení.

Petrův zdar!

Martin Chmelík, odbor PR a marketingu SÚS