Odlov kormorána velkého, můžeme začít!

Konečně spatřilo světlo světa opatření obecné povahy, jak postupovat při odstřelu kormorána na území Středočeského kraje. Přinášíme vám průvodní dopis našeho ÚS s tím, že přílohy – celou vyhlášku Ministerstva životního prostředí, Žádost o povolení snížení stavu kormorána velkého odstřelem dle § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti i vzorový návod MÚ Nymburk – „Opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí č.j. 7149/ENV/17 – 416/630/17 vyhlašuje uplatňování odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého“ jsme vložili do sekce Intranet najdete je pod čísly 320. – 322.

Teď už jen s kormoránem začít bojovat a chránit naše rybí kamarády.

Vážení,

po dvouletém soustředěném úsilí je konečně na světe opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána na území Středočeského kraje. Celé znění veřejné vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.j. 7149/ENV/17- 416/630/17 naleznete mimo jiné na našich webových stránkách v Intranetu.

Nyní uživatelé revíru dostávají do rukou další nástroj, jak účinně chránit své revíry.

Konkrétní postup bude následující (kdo chce aktivně tlumit kormorána, musí):

1) Přesvědčit pracovníky obce s rozšířenou působností, aby (ve smyslu článku 5. opatření obecné povahy pro Středočeský kraj) vyhlásili formou sdělení na úřední desce, že nastaly podmínky pro uplatnění tohoto opatření (vzor toho, jak se se situací vypořádali v Nymburce zasíláme v příloze).

2) Získat výjimku ve smyslu § 39 zákona o myslivosti (vzor žádosti v příloze). Stačí zavolat na příslušný Okresní myslivecký spolek ČMMJ (www.cmmj.cz), ten poskytne kontakty na myslivecké hospodáře konkrétních honiteb v okolí vašeho rybářského revíru. Mysliveckému hospodáři je třeba vysvětlit, o co se jedná a dát mu předvyplněnou žádost o výjimku dle § 39 zákona o myslivosti, aby ji za uživatele honitby podepsal a poslal na obec s rozšířenou působností.

3) Dohodnout si s myslivci, co jim rybáři za odstřel nabídnou (vedle částky vyplácené za zobák lze nabídnout rybu do tomboly, či další formy spolupráce).

Více informací poskytne sekretariát SÚS nebo intranet.

S rybářským pozdravem

Dušan Hýbner                                                                    Pavel Horáček
předseda                                                                             jednatel

Dopis s pokyny SÚS