Odbahnění revírů Zvánovický potok 1 a 1M

DODATEK č. 8 k soupisům MP revírů na rok 2018 – 2019

Žádáme všechny držitele celorepublikových, celosvazových a středočeských územních povolenek, aby si do stávajícího soupisu revírů na rok 2018 – 2019 doplnili následující znění:

411 169 –  ZVÁNOVICKÝ POTOK 1  – MO Zvánovice

Z důvodu plánovaného odbahnění nádrže bude 17. 8. 2018 rybník sloven a obsádka převezena do jiného středočeského revíru. Revír bude zprovozněn po ukončení prací v jarních měsících roku 2019. Informace bude zveřejněna na webu SÚS.

411 102 – ZVÁNOVICKÝ POTOK 1M – MO Zvánovice

Z důvodu plánovaného odbahnění nádrže bude 1. 9. 2018 rybník sloven a obsádka převezena do jiného středočeského revíru. Revír bude zprovozněn po ukončení prací v jarních měsících roku 2019. Informace bude zveřejněna na webu SÚS.