Nově upravený rybník Nový v Jincích

Středočeský územní svaz investoval 10 000 Kč do údržby a zvelebení rybníka Nový v Jincích 411 061 Litavka 5, kterou zrealizovala MO Jince.

Místní organizace zajistila těžkou techniku a po přípravě terénu, kdy v rámci brigád provedla opravu bezpečnostního přepadu, vyřezání náletů, posekání ostružin, malin a další buřeně, došlo k terénním úpravám a zpřístupnění břehů.

Zmizely nevzhledné haldy a jámy a lovící budou schopni bez zlámání nohou obejít rybník. Ve finále došlo i k vysazení sazenic stromků (dubů) a zasetí travní směsi.

Ostatně výsledek vidíte v přiložené fotodokumentaci. Středočeský územní svaz děkuje MO Jince za pomoc a spolupráci a lovícím přeje mnoho úspěchů na upraveném revíru.

Pavel Horáček, jednatel SÚS