Nově bude lov na dírky probíhat i na rybníku Smilovice!

Vzhledem k pozitivním ohlasům lovu na dírky, který již několik let provádíme na rybnících Božkov a Rachyně, zařazujeme do nabídky pro naše rybáře nově rybník Smilovice, který obdržel výjimku od odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, č. j. 141281/2017/KÚSK.

Rachyně 11.1.2009 019Tato výjimka povoluje na rybníku Smilovice lov ryb pod ledem na dva roky v termínech 1. 12. 2017 – 31. 3. 2018 a 1. 12. 2018 – 31. 3. 2019.

Bližší podmínky rybolovu na rybníku (nová pasáž k lovu na dírky vyznačena červeně):

Pstruhový režim od 1. 11. do 31. 3. – vysazován bude pstruh duhový a siven. Lov lososovitých ryb povolen 4 dny v týdnu. Povolen pouze lov na umělou mušku a přívlač. Zákaz chytání na položenou a plavanou. Po zamrznutí rybníka a tloušťce ledu minimálně 10 cm, možno lovit na dírkách min. 5 m od sebe. Rybolov povolen na pravé straně rybníka. Respektujte páskou označenou bruslařskou část, kde se nesmí dělat otvory.  Při zamrznutí hladiny a lovu na dírkách bude tolerováno chytání na těsto nebo sýr se splávkem pouze na 1 udici. Po rozmrznutí hladiny je chytání na těsto (vláčecí pastu) i splávek opět zakázáno. Těsto nesmí být po rozmrznutí hladiny přidáváno k žádné nástraze (mušce, twisteru, třpytce apod.). Poraněnou ulovenou rybu, dosahující lovné míry, je nutné si ponechat a řádně ji zapsat. Zákaz vnadění a chytání na živé nástrahy. Ostatní ustanovení RŘ zůstávají v platnosti. Kapr nad 70 cm včetně a každý Rachyně 20.2 a Božkov 21.1.2010 010ulovený jeseter se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do nádrže, kde byl uloven. Při ulovení kapra do 70 cm, lína, či amura, je dovoleno si jej ponechat. Pokud lovící pustí zpět dravou rybu (okoun, candát, bolen, tloušť, štika, sumec), není to považováno za přestupek. Rybolov je povolen pouze 4 dny v týdnu v tyto konkrétní dny: úterý, čtvrtek, pátek, neděle, a pouze z pravého břehu a u přítoku – viz mapka na hrázi rybníka. Z hráze od stavidla vlevo a po celé levé straně rybníka je rybolov zakázán. Omezení rybolovu mimo vyjmenované dny v týdnu se netýká praktické výuky dětí v místním rybářském kroužku. Parkování je zakázáno na silnici na levé straně rybníka i na komunikaci vedoucí přes hráz rybníka. Místo na parkování je vymezeno u cesty vedoucí od hráze po pravém břehu rybníka – označeno tabulemi.

Žádáme všechny lovící, aby bezezbytku dodržovali Bližší podmínky výkonu rybářského práva, RS bude aktivní a zároveň vás žádáme, abyste mysleli na svoji bezpečnost a vstupovali na led, který bude mít dostatečnou tloušťku.