Na Zbraslavi se konal aktiv vedoucích rybářských kroužků

Dne 14. 4. 2018 se na Zbraslavi konal aktiv vedoucích rybářských kroužků a mládeže, který je pravidelně pořádaný Středočeským územním svazem. Toho se zúčastnilo 46 vedoucích z 22 místních organizací.

Probíranými tématy bylo:
• projekt „Ve vodě nežijí jen vodníci“
• propagace a prezentace práce s mládeží vs. GDPR
• čerpání dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT)
• sumarizace dat a vyúčtování akcí
• seminář k rybolovné technice s praktickou ukázkou

V odpolední části pak proběhl kurz první pomoci – pod vedení akreditovaného zdravotníka a účastníci obdrželi o absolvování kurzu certifikát.

Tématu propagace a prezentace práce s mládeží vs. nové nařízení EU – GDPR se ujal PR manažer SÚS Roman Vlček, který připravil stručný návod a doporučení, jak prakticky pracovat s propagací a prezentací práce s mládeží, jaká distribuční média k tomu jsou efektivní, a která mají nejširší záběr informovanosti s ohledem na nové nařízení – GDPR. Dále připravil několik příkladů, jak si s prezentací poradit. Tento blok se neobešel bez velké diskuze a celé řady dotazů.

Druhým blokem bylo obsáhlé představení rybolovné techniky, kterou připravil Radek Spáčil. V prezentačním videu účastníci zhlédli jak probíhají závody v rybolovné technice, tak i jaká jsou její specifika. Radek Spáčil také prezentoval historii a úspěchy Středočeského územního svazu. Druhá půlka bloku o rybolovné technice probíhala venku. Na improvizovaném hřišti jsme zhlédli praktickou ukázku RT a všichni vedoucí si ji mohli sami vyzkoušet. Někteří poprvé v životě.

Po obědové pauze přišla na řadu témata Zlatá udice, Vodníci a dotace MŠMT a již avizovaný kurz první pomoci.

Zlatou udici představil Václav Calta, který přítomné seznámil s možnostmi, jak a kde provádět trénink, co je nutné u Zlaté udice zajistit, úrovně na okresních a krajských kolech.

V rámci bodu dotace MŠMT a jejich vyúčtování bylo účastníkům podrobně vysvětleno, kde uplatňovat čerpání dotací z MŠMT. Souhrnné informace a přesný návod k čerpání dotací byl účastníkům předán ve zpracovaných materiálech od SÚS.

Účastníkům byly podrobně předneseny přednosti projektu Vodníci. Na připravené prezentaci zhlédli detaily jeho přípravy, možné varianty provedení akce a její samotná organizace. Na závěr bloku proběhla diskuze k tématům.

Kurz první pomoci, pro mnohé první takovéto školení, měl teoretickou a praktickou část. Vedoucí si odnesli mnoho nových a potřebných informací.

Jiří Eichler, vedoucí odboru mládeže SÚS