Na kraji se mluvilo o „vodnících“, reofilních rybách, ale i cyklostezkách

Dnes se předseda SÚS Dušan Hýbner sešel na Krajském úřadě Středočeského kraje s náměstkem hejtmanky pro životní prostředí a ekologii Milošem Peterou.

Na úvod náš předseda poděkoval prostřednictvím pana náměstka Středočeskému kraji za celoroční podporu naší činnosti a spolupráci, které si moc vážíme.

Témat, o kterých spolu hovořili, bylo dost. Především byla vyhodnocena letošní spolupráce SÚS a Středočeského kraje, a to hlavně v projektech „Vodníků“, zvýšení populace lipana podhorního ve vybraných středočeských tocích. Náměstek byl rovněž seznámen s výukovými materiály pro děti a mládež, které SÚS pořídil za finanční podpory Středočeského kraje a rovněž se mluvilo o soutěži „Středočeský šupináč“.

Náměstek Petera vyslovil spokojenost jak s průběhem, tak i účastí dětí na náborových akcích „Ve vodě nežijí jen vodníci,“ rovněž tak s výukovými materiály a velmi pozitivně hodnotil projekt nasazování lipana.

Významně pak ocenil výbornou propagaci všech společných projektů v celém kraji i odborných mediích.

Nezůstalo jen u hodnoceni, ale předseda SÚS Hýbner přednesl několik návrhů na budoucí spolupráci, která by měla směřovat do následujících projektů:

1) navázat na tříletý dotační program návrat lipana do středočeských toků, novým tříletým projektem na podporu reofilních druhů ryb do toků v SÚS, jednalo by se hlavně o parmu obecnou, pstruha obecného, ostroretku stěhovavou, podoustev říční, lipana podhorního. Projekt by byl realizován v letech 2019, 2020, 2021 za finanční spoluúčasti SÚS

2) pokračování v podpoře náborové a vzdělávací akce pro děti „Ve vodě nežijí jen vodníci“ pro rok 2019

3) podpora na technické vybavení rybářské stráže z MO, kdy byly předsedou ÚS vytipované velké MO na tocích Labe a Berounky, kterým by se přispělo na zakoupení člunu s příslušenstvím, pro zajištění ostrahy revírů. Čluny by byly k dispozici v několika střediscích pro spádové oblasti a jednotlivé MO by si je tam mohly půjčovat.

„Pro všechny tyto návrhy přislíbil pan náměstek podporu, my musíme tyto projekty zpracovat tak, aby byly přichystané k realizaci,“ uvedl Dušan Hýbner.

Posledním, ale za to velmi ožehavým bodem, byla diskuze na téma cyklostezek podél řeky Labe. Předseda našeho územního svazu přišel s materiálem, který na toto téma vypracovaly dotčené MO. „Pana náměstka zajímalo, co nám především na stezkách vadí. Řekl jsem jednoznačně, že asfalt, na což pan náměstek reagoval slovy, že to chápe. Naše diskuze byla věcná a korektní, s materiálem se pan náměstek seznámí a domluvili jsme se, že v ní budeme pokračovat,“ řekl předseda SÚS.

Na závěr se obě strany shodly na nutnosti pravidelných schůzek a průběžné komunikaci k daným tématům.

Rovněž byla domluvena účast pana náměstka alespoň jednou ročně na zasedání výboru SÚS.

Panu náměstku Peterovi rovněž neunikl volební Sněm ČRS. „Říkal mi, že ho velmi pozorně sledoval, a nebyl sám. Velmi ocenil, jakým způsobem jsme se prezentovali, a jak velký kus práce jsme odvedli s tím, že jsou na nás velmi hrdí,“ dodal Dušan Hýbner.

Středočeský kraj je naším nejvýznamnějším a nejbližším partnerem. Touto cestou děkujeme Krajskému úřadu za celoroční spolupráci a podporu.

Redakce SÚS