Monitoring výskytu hlaváče černoústého v povodí Labe

Na odkazu níže přinášíme výzvu k zapojení do monitoringu hlaváče černoústého vpovodí Labe.